Pixabay.com

Actief voor Amstelveen verwacht steun van gemeente voor inwoners die niet meer rond kunnen komen

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen met een (financieel) hulppakket komt voor inwoners die door de energiecrisis, de sterke inflatie en de gestegen prijzen financieel echt niet meer rond kunnen komen. De partij vraagt aandacht voor minima, middenkomens en een volgens de partij grote groep 'werkenden armen', ofwel zzp’ers en mkb’ers die net buiten al bestaande ondersteunende maatregelen vallen. 

‘Ook zij kunnen niet meer rond komen,’ stelt AVA. De partij vindt dat de huidige situatie voor deze groep zo urgent is dat nu moet worden ingegrepen. Fractievoorzitter Michel Becker: ‘We kunnen niet wachten tot de harde werkers het water boven de lippen stijgt. Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente kan helpen een deel van de problemen op te lossen.'

Foto Michel Becker fractievoorzitter AVA.jpg
Michel Becker 

Uitzonderlijke tijd

Becker vindt dat in deze uitzonderlijke tijd, uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk zijn. ‘De huidige situatie van ‘werkende armen' is zo schrijnend is dat urgente maatregelen nodig zijn,’ zegt Becker. De partij heeft het College van B en W daarom gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is de huidige minimagrens van 110 % van de inkomensnorm ruimer te interpreteren, inflatiebestendig te indexeren en minimaal op te trekken naar 120 % van het sociaal minimum inkomen.

Middeninkomens ontzien

Actief voor Amstelveen wil ook dat de gemeente alles in het werk gaat stellen om de middeninkomens te ontzien en waar mogelijk de gemeentelijke belastingen kwijt schelden, of te verminderen.  Becker: 'Gelet op de urgentie willen wij dat het college komende raadsvergadering een voorstel voorlegt om met een hulppakket van maatregelen te komen. Daarvoor kan dan financiële ruimte worden gecreëerd bij de komende begroting en de daarvoor benodigde middelen ten laste te brengen bij de Algemene Reserve.'

Minima-regelingen

Tenslotte vindt Actief voor Amstelveen het eveneens belangrijk dat door middel van een media-offensief nog meer voorlichting wordt gegeven over alle minimaregelingen en toeslagen om zichtbaarder te maken dat als de nood het hoogst is, de gemeente de helpende hand kan bieden. 'Daarbij zou moeten worden uitgedragen: Stille armoede is niet iets om je voor te schamen!', aldus de partij/

Voor de minima en de inkomens met een sociaal minimum inkomen tot 110% (bijstandsnorm), zijn er diverse  ondersteunende maatregelen: energietoeslag, woonkostentoeslag, regelingen voor kinderen tot 18 jaar, Amstelveenpas met o.a. korting voor contributies, aanschaf computer, huiswerkbegeleiding, tegemoetkoming kinderopvang, regeling duurzame gebruiksgoederen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. AVA makat zich vooral hard voor de inwoners die daar net buiten vallen.

 

 

 


Meer nieuws

Algemeen gisteren 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur 22 mrt. 2023 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.