Gemeente Amstelveen

Amstelveen: computer voor elk kind van een minimagezin

Amstelveen - Amstelveense kinderen uit minimagezinnen die naar het voortgezet onderwijs gaan, moeten als het aan het College van B en W ligt geld krijgen om een computer aan te schaffen.

Ook wil het College van B en W Amstelveen minimagezinnen per 2021 € 230 vergoeden voor gedeeltelijke dekking van het eigen risico van de ziektekostenverzekering via Zorg en Zekerheid.

Budget

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen stelt dat inwoners met een minimuminkomen, soms in combinatie met problematische schulden, vaak onvoldoende budget hebben voor ziektekosten, computers, of leuke uitjes.

'Ook kinderen hebben recht om te sporten of hun lessen uit te werken op een computer. We zien dat niet alle inwoners die in aanmerking komen voor onze minimaregelingen en bijzondere bijstand er gebruik van maken. En dat is jammer. Graag roepen we op om contact op te nemen met het Amstelveenloket om te kijken welke mogelijkheden er zijn.'

De gewenste maatregelen komen voort uit een kritische blik op het al bestaande beleid rondom armoede en schulden en worden naar verwachting op 11 december 2019 besproken in de gemeenteraad. De bijdrage voor computers wordt verhoogd van € 300 naar € 400 en minmiagezinnen die verzekerd zijn via - of overstappen naar - Zorg en Zekerheid krijgen recht op de extra vergoeding van 230 euro. Diegenen die bij een andere zorgeverzekeraar zitten houden uiteraard de standaard tegemoetkoming via de bijzondere bijstand.

Activiteitenbijdrage

Amstelveners met een laag inkomen van 18 jaar of ouder kunnen eenmalig rekenen op 50 euro als zij willen meedoen aan een activiteit op het gebied van cultuur, sport, educatie of een activiteit van een ouderenbond. Ook wil het college het Jeugdfonds Sport en Cultuur volgend jaar 15.000 euro subsidie verlenen. De tegemoetkomingen voor internet en voor sport, 250 euro per jaar, voor kinderen blijft bestaan.

Bijstandsnorm

Je valt onder de minima of je hebt een laag inkomen als je gezinsinkomen uit werk of uitkering niet hoger is dan 130% van de relevante bijstandsnorm. Mogelijk kom je dan in aanmerking. Denk je dat je hier aanspraak op maakt dan kan je dit laten checken bij het Amstelveenloket. Bel naar (020) 540 49 11 of stuur een mail naar  amstelveenloket@amstelveen.nl. Je kunt de inkomensnorm ook vinden op de website www.amstelveen.nl/minima.

Zes procent

Het CBS heeft berekend dat in 2016 zes procent van de Amstelveense huishoudens een laag inkomen heeft. Dat is iets meer dan in 2015 en iets lager dan in 2013. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt lager dan het landelijke cijfer. Ook het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen ligt onder het landelijk gemiddelde.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Bloemen bij Amstelveens ‘Hart van Medeleven’

Amstelveen - Het gemeentebestuur heeft vanmiddag samen met diverse inwoners bloemen gelegd bij het Amstelveense ‘Hart van Medeleven’, dat momenteel in de vijver van park De Stadstuinen ligt.

Wonen vandaag 10:36

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:10

Weer fietsen langs Beneluxbaan

Amstelveen - Het duurt niet heel lang meer voordat de fietsroute langs de Beneluxbaan weer volledig toegankelijk is voor fietsers. Diverse delen zijn inmiddels opengesteld en de gemeente verwacht dat vanaf half augustus volledig gebruik kan worden gemaakt van alle fietspaden die langs de Beneluxbaan in Amstelveen lopen.