Amstelveen vreest verdere invasie Amsterdamse sporters door toenemend gebrek aan voorzieningen in hoofdstad

Amstelveen - Steeds meer Amsterdammers wijken uit naar Amstelveense sportaccommodaties, omdat in de hoofdstad het aantal sportvoorzieningen achter blijft bij het groeiend aantal inwoners. Volgens een gezamenlijk persbericht van GroenLinks en VVD, die vinden dat er in Amstelveen een strategisch accommodatieplan voor sport moet komen, is het een belangrijke kwestie om met Amsterdam over in gesprek te gaan.

Amstelveen staat bekend om de vele kwalitatieve sportvoorzieningen en heeft in verhouding tot het inwoneraantal veel meer sportvoorzieningen dan Amsterdam. De aanzuiging van sporters uit Amsterdam speelt met name in Amstelveen Noord, maar ook weten Amsterdammers zwembad De Meerkamp bijzonder goed te vinden. Het zorgt voor steeds meer druk op de Amstelveense sportaccomodaties.

Motie sportaccomodaties

Het is niet voor niks dat oppositiepartij GroenLinks en coalitiepartij VVD vanavond gezamenlijk een motie indienen, waarin wordt gevraagd om de behoefte aan sportaccommodaties voor de toekomst vast te leggen. De fracties trekken daarbij een parallel met het integraal huisvestingsplan dat voor Amstelveense scholen gemaakt wordt.

Groot belang sport

Reden om de motie vanavond in te dienen is de bouw van een nieuwe sporthal bij het Keizer Karel College (KKC) die op de raadsagenda staat. ‘Daarover is veel enthousiasme bij de raad: de sporthal vervangt de oudere sportzalen, biedt meer capaciteit voor de school en sportverenigingen en wordt duurzaam gebouwd,’ zegt Ilika Polderman, woordvoerder sport namens GroenLinks

vvd_groenlinks_sportaccomodaties.jpg
Ilika Polderman (GroenLinks) en Victor Frequin (VVD) met op de achtergrond het KKC waar naast de uitbreiding/renovatie/vervanging van de school een nieuwe sporthal gerealiseerd gaat worden. 

Polderman benadrukt het belang van goede sportaccommodaties voor jong en oud in Amstelveen. ‘We vinden het van belang dat er zicht is op bestaande sportaccommodaties en de toekomstige behoefte van verenigingen en sporters. Zodat kansen beter benut kunnen worden. Daarnaast moeten we stappen zetten in het verduurzamen van de sportaccommodaties. Daarvoor hebben GroenLinks, VVD en D66 indertijd een motie ingediend die sportverenigingen subsidie geeft op duurzaamheidsinvesteringen. Deze subsidie is door de gemeente onlangs verlengt voor de komende jaren.’

Amsterdam negeert sportnorm

Victor Frequin, woordvoerder sport van de VVD, vindt dat Amstelveen zuinig moet zijn op haar sportvoorzieningen. ‘Bij een toenemend aantal woningen in de regio moeten we ook naar de voorzieningen daaromheen kijken. Frequin wijst daarbij op het toenemend gebruik van Amstelveense sportaccomodaties door Amsterdammers.

Hij maakt zich er zorgen over, zeker omdat Amsterdam aan de zuidwestkant en in zuid meer dan tienduizend woningen gaat bouwen (onder andere het Schinkelkwartier), terwijl de Amsterdamse voorzieningen niet meegroeien en nu al onder de maat zijn. Amsterdam negeert de eigen afgesproken sportnorm en lijkt zich blind te staren op het bouwen van woningen. Dat probleem speelt in zo ongeveer heel de stad, meldt ook Het Parool vandaag (nb. exlusief voor abonnees)

Frequin is de mening toegedaan dat er 'zeker niet gelijk een hek om Amstelveen moet worden gezet', maar vindt wel dat het niet zo mag zijn dat Amsterdam het sportprobleem in de handen van Amstelveen legt. 


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:57

Amstelveen van voorheen (283)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 283 een oude kiek van de Mr. Rendorplaan in de wijk Elsrijk West.