AmstelveenZ

Amstelveense ondernemers massaal naar Annakerk

AMSTELVEEN – De Annakerk bomvol ondernemers: het was gisterenavond een bijzonder tafereel. Meer dan tweehonderd ondernemers bezochten de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) die werd gehouden in de nieuwste uitgaansgelegenheid van Amstelveen: ANNA.

Naast leden en ‘sfeerproevers’ waren ook wethouders, directieleden en medewerkers van de gemeente Amstelveen en vele raadsleden aanwezig. Tijdens de sfeervolle receptie, die werd opgeluisterd door een liveoptreden van de jazzband Cats Collective, luidde voorzitter Alphons Böggemann met zijn nieuwjaarstoespraak het nieuwe verenigingsjaar in.

Speech!

[Onderstaand de volledige speech van OA-voorzitter Alphons Böggemann]

Welkom, dames en heren!

Welkom bij ANNA, een bijzondere bijeenkomst op een bijzondere plek, want de verzamelde Ondernemers in een kérk is niet echt alledaags. En evenmin heel gewoon is de verzamelde Politiek in de kerk. Maar heiligschennis is het ook allang niet meer en daarom ook een hartelijk welkom aan onze politici t.w. onze vier wethouders Maaike Veeningen, Herbert Raat, Peter Bot en Jeroen Brandes, aan onze gemeentesecretaris Bert Winthorst en aan een heel rijtje betrokken raadsleden. Heel jammer dat wij het vandaag moeten doen zónder onze burgemeester Bas Eenhoorn die in het buitenland zit.  En een minstens even warm welkom aan ons Erelid Ferry Verbraak en aan onze leden van Verdienste, van wie ik in elk geval Hetty Tjalkens. Peter Le Cuivre en Esmond Douma heb gezien, allemaal coryfeeën, zonder wie de OA nooit zou zijn geworden wat het nu is!

Ondernemersland
Was u er bij, dames en heren, vorige week dinsdag bij de Nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester? Hij beloofde daarin geen woord te zullen zeggen over de belangrijke issues die in onze stad spelen. Maar als een échte politicus behandelde hij ze stiekem allemaal tóch ! Maar als een echt NIET-politicus zeg ik u toe dat ik werkelijk geen wóórd zal besteden aan de terreuraanslagen van 2017, aan afgeserveerde dictators, aan Noord-Korea, aan sterfgevallen hoe droevig soms ook, aan winnende voetbalvrouwen (en al helemáál niet aan verliezende voetbalmannen), aan Trumpiaanse twitterberichten en ook niet aan Me Too! Maar natuurlijk mag u van deze OA-voorzitter wél wat aandacht verwachten voor het Nederlandse ondernemersland, voor Amstelveen en voor onze eigen OA.

Economische vlag
Bij het nadenken over wat ik vandaag zou gaan zeggen las ik nog eens na wat ik in mijn 2017-toespraak zei over het wapperen van de economische vlag  in Nederland. Dat was nog een beetje een mengeling van een beginnend herstel en hoopvolle verwachtingen. Vandaag kunnen wij daar nog veel duidelijker in zijn. Alle lichten staan op groen en alle pessimisme kan met gerust hart de vuilnisbak in, afgezien van eventuele wereldcalamiteiten. We hebben weer een keurig kabinet; het heeft even een maand of zeven geduurd, maar dan heb je ook wat! Dat kabinet krijgt de wind mee van meer dan 3% groei en van een voorlopig laag blijvende rente, hetgeen heel prettig is voor onze staatsschuld, een matige inflatie en een gematigde loonkostenontwikkeling. Zorgen zijn er ook: er is een gespannen arbeidsmarkt, hetgeen een verdere flexibilisering daarvan en een verdere aanpassing van het ontslagrecht niet zal vergemakkelijken.

ZZP
Het overleg tussen de werkgevers en vakbonden zal evenmin eenvoudig worden. Onze ZZP’ers zullen nog op zijn vroegst tot 2019 moeten wachten op verduidelijking van de wettelijke kaders. De herziening van ons belastingstelsel zou ook wel eens pas in de twintiger-jaren zijn beslag kunnen krijgen, zodat wij nog jaren opgescheept blijven zitten met die volstrekt onredelijke - en nu zelfs verhóógde - Vermogensrendementsheffing, terwijl Den Haag er wél in recordtijd in slaagde om de Wet Hillen om zeep te helpen en aldus dikke vraag tekens te zetten bij de betrouwbaarheid van onze centrale overheid.  Maar we gaan ook weer een perspectiefrijke periode tegemoet. In 2018 gaan we een AEX van 600 zien en een Dow Jones van 27000.

Stijgende dollar
We zullen een economie-bevorderende olieprijs van $ 80 op het bord krijgen en - na een tijdelijke daling -  weer een stijgende dollar door de a.s. Amerikaanse renteverhogingen, zodat onze exporteurs nóg meer vlaggen kunnen uithangen. Echter,  die mooie economische vooruitzichten leggen ons meteen ook extra verplichtingen op als het gaat om de zorg voor een leefbare wereld, hetgeen betekent dat wij ons meer dan ooit zullen moeten inspannen voor méér duurzaamheidstoepassingen, voor intensivering van de circulaire economie en voor verantwoorde stappen op het gebied van klimaatbeheersing, want deze aardkloot moet nog langer mee dan alleen vandaag en morgen!

Amstelveen Circulair Circle City Scan
In dit verband vraag ik uw bijzondere aandacht voor een gemeentelijk initiatief onder de naam Amstelveen Circulair Circle City Scan dat ten doel heeft om circulariteitsprocessen in gang te zetten en te versnellen. En dan gaat het niet alleen om het maken van een scan, maar om echte, zelfsustainable actie, die leidt tot het verzilveren van de mogelijkheden op het gebied van circulariteit. Ik gebruik met nadruk het woord “mogelijkheden” omdat het vooral gaat om het benutten van kansen, die business-opportunities zullen bieden aan elke zichzelf-respecterende moderne en milieubewuste Amstelveense ondernemer. De direct-betrokken wethouders Maaike Veeningen en Peter Bot zijn de hele avond hier en staan te trappelen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Ook hier laat Amstelveen zich zien als Amstelveen-Kansenstad!

Niet saai
En hoe ging het in 2017 en hoe gaat het dan in 2018 in Amstelveen zelf? Wel, saai was het weer niet! Onze burgemeester vertrok plotsklaps naar Ede. Zou er daar ook maar íets zijn dat beter is dan in Amstelveen? Ik kan het mij nauwelijks voorstellen. Maar bijna even snel hadden we ook weer een nieuwe, nl. Bas! We mogen allemaal steeds Bas tegen hem zeggen, heeft hij in het blad AmstelveenZ laten weten. Hij is leuk, dames en heren, en volgens ingewijden is hij nog goed ook! Hij heeft eigenlijk maar één nadeel: hij blijft maar tot de zomer! Intussen blijven onze wethouders - en ook onze raadsleden -  goed voor onze stad zorgen en dat geldt ook voor het in het algemeen prima opererende ambtelijke apparaat. Zoals ik de laatste jaren al veel vaker heb gezegd: er gaat héél veel goed in Amstelveen. Eberhard van der Laan zei ooit : “In Amstelveen ligt nog geen grassprietje scheef”. En zo is het ook en dus kan het geen kwaad wanneer wij ons eens bevoorrecht voelen met een zo goed functionerend gemeentelijk bestuur. We liggen natuurlijk ook wel heel lekker hier, zo ingeklemd tussen Amsterdam en Schiphol, maar alleen maar lekker liggen en niets doen, is meteen de weg naar de afgrond en dus moet de dynamiek, de energie en de visie op niveau gehouden worden.

Moed
Er staat ons het nodige te wachten. De A9-operatie gaat nu echt zichtbaar worden met alle bijbehorende voelbare ongemakken. De facelift van ons Stadshart is een flink stuk dichterbij gekomen en de Rembrandtweg gaat er straks echt anders uitzien. Hopelijk zijn dit eerste stappen in een verbeteringsproces van ons winkelcentrum, dat er voor moet zorgen dat de concurrentiepositie ten opzichte van andere succesvolle winkelcentra wordt verbeterd. Daar zal nog meer visie en politieke moed nodig zijn, zoals dat ook geldt voor het nu eindelijk beginnen met een aan de eisen van 2018 aangepaste Citymarketing.

Budget
Gelukkig is er nu een zekere bereidheid en is er een budget, al is het naar ons idee nog te bescheiden, maar nú zal het aankomen op de besteding daarvan. En dan is er maar één doel dat op plek één thuishoort en dat is de verbetering van de Amstelveense ondernemerswereld, die de katalysator is voor onze welvaartstoename, zowel voor de bedrijven als voor de burgers en de gemeente zelf. Rendabeler kan je Citymarketinggeld niet uitgeven. Ons ondernemersmilieu is dan ook gediend met een continue inspanning om internationaal, maar vooral ook nationaal bedrijfsleven aan te trekken. Amstelveen is en blijft een super-aantrekkelijke vestigingsplaats, een échte Kansenstad. Daarbij horen dan ook maximale inspanningen op het gebied van internationaal onderwijs en van huisvesting. Niet mag worden veronachtzaamd dat de woningbehoefte door de Amsterdamse uitwaaieringseffecten en de alsmaar toenemende stroom expats, steeds groter wordt en dus méér dan gemiddelde aandacht van onze lokale overheid verdient. Zo dienen er dus ook snel verantwoorde formats gevonden te worden voor buitenlandse werknemers die samen een woning willen delen.

Bedrijventerreinen
Graag ook blijvende aandacht voor onze bedrijventerreinen, vooral ook op Legmeer. Op initiatief van de OA, onder aanvoering van onze directeur Darshan Sloot, zijn aanzetten gegeven om te komen tot een betere verbinding tussen de daar gevestigde bedrijven en de gemeente én tot een herbezinning op de inrichting van de Legmeer, mede met het oog op de door de gemeente voorgestane functiemenging van wonen en werken. Dat initiatief moet nu door de gemeente zélf krachtig worden doorontwikkeld, waarbij vertrekkende bedrijven waar mogelijk maximaal moeten worden gefaciliteerd of gecompenseerd. Het moge duidelijk zijn dat er onzerzijds de nodige waardering is voor hetgeen de gemeente de afgelopen jaren heeft laten zien, maar spannender is natuurlijk de houding welke de politiek in de kómende vier jaren ten opzichte van de ondernemers zal innemen. Wij zijn zeer benieuwd welke partijen blijkens hun programma’s  én  blijkens hun daden laten zien begrepen te hebben dat het bedrijfsleven de motor van onze samenleving is. Die opstelling, welke de komende tien weken ongetwijfeld nog zichtbaarder gaat worden, wordt voor ons medebepalend voor het aantal rode vakjes bij de verkiezingen van 21 maart aanstaande. Wij gaan er in elk geval goed op letten!

Slot
Ik kom toe aan het slot van mijn verhaal, dames en heren, en de laatste woorden zijn, zoals gebruikelijk, voor onze ondernemers zelf en voor onze eigen dierbare OA: Zoals gezegd ziet het er veelbelovend uit. Amstelveen is een stad met veel mogelijkheden. GRIJP die kansen!  Investeer en innoveer! Benut de steeds groter wordende mogelijkheden die de industriële vernieuwing, de robotisering, de ICT en de Sociale Media bieden. Maar besef ook dat vérgaande automatisering en procesbeheersing de afstand tot de klant vergroten. Ik heb het gevoel dat wij op een kantelmoment staan. Het wordt weer tijd om terug te grijpen op oude waarden zoals aandacht voor de mens achter de klant en op actualisering en maximalisering van wat wij vroeger échte Service plachten te noemen. Probeer dus persoonlijke warmte toe te voegen aan de relatie met uw klanten, want échte warmte komt maar zelden uit het toetsenbord van uw computer. En, OA-ers, wat hadden wij toch weer een mooi verenigingsjaar met een reeks van mooie en succesvolle evenementen, zoals de Ladies Night en de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. En de totstandkoming van al die mooie bijeenkomsten gaat bepaald niet vanzelf. Daaraan is met veel inzet en hart voor de zaak gewerkt, vooral door ons bureau en dus vraag ik u graag om een warm dank-applaus voor onze Darshan en Jelena.

Warmte
Dames en Heren, u heeft mij een paar keer het woord “warmte” horen gebruiken. Dat is niet voor niets. Het is mijn vaste overtuiging dat het succes van onze bloeiende vereniging voor een heel groot gedeelte te danken is aan de warme manier waarop wij met elkaar omgaan. Warme en hartelijke verhoudingen zijn dé ingrediënten voor het ontstaan van de sfeer waarin de gunfactor kan rijpen en waarin mooie zakelijke verhoudingen beginnen en dáár gaat het in een goede ondernemersvereniging toch vooral om. Vandaar dat wij ons jaarthema 2017 “Meer voor elkaar” nog een jaartje prolongeren, want laten wij proberen nóg meer voor elkaar te gaan betekenen dan wij in het afgelopen jaar al deden.

En dús wens ik u vandaag - naast de gebruikelijke goede gezondheid - toe dat wij in dit nieuwe jaar die warme relatie met elkaar mogen behouden en als het even kan nog verder mogen vergroten. Als dát lukt kán het bijna niet anders of 2018 wordt voor ons allen een  écht Gelukkig Nieuwjaar!

 


Meer nieuws

Algemeen vandaag 08:00

In één oogopslag alle preventieve jeugdhulp

Amstelveen - Woensdagavond 19 juni overhandigden wethouders Jeugd Frank Berkhout (Amstelveen) en Bart Kabout (Aalsmeer) een folder met al het aanbod van preventieve jeugdhulp aan de Huisartsen Coöperatie Amstelland. Ouders, jongeren, huisartsen, scholen en hulpverleners zien in het overzicht welke laagdrempelige en vaak gratis hulp er in de gemeenten beschikbaar is.

Algemeen vandaag 07:27

D66 wil bijsturing op groenambities Amstelveen

Amstelveen - Ruimte is schaars in Amstelveen en er moeten vaak keuzes worden gemaakt tussen zaken zoals woningen, wegen en groen. D66 wil dat groen niet een restpost wordt omdat het ondergeschikt is aan andere ruimtelijke prioriteiten.

Sport gisteren 15:56

Spectaculair topbeachvolleybal in Stadshart: Amstelveense Benthe strijdt mee om titel Queen of the Court

Amstelveen - Het Stadsplein in Stadshart Amstelveen is deze weken omgetoverd tot zandparadijs en dit weekend staat het spectaculaire eredivisie beachvolleybaltoernooi Betcity Queen & King of The Court op het programma. De Amstelveense Benthe Essink is samen met haar partner Lieke Gijsen een van de deelnemers aan dit sterk aan populariteit winnende eredivisie-toernooi en hoopt in haar eigen woonplaats natuurlijk Queen of the Court te worden.

Algemeen gisteren 13:23

Kinderraad viert verschillende culturen met culturenkookboek

Amstelveen - Op woensdag 19 juni overhandigde de kinderraad van Amstelveen het door hen zelf gemaakte culturen kookboek aan wethouder diversiteit Floor Gordon. De kinderraad heeft dit kookboek gemaakt omdat ze het belangrijk vinden dat Amstelveen trots is op alle verschillende culturen in de stad en ze willen dat deze verscheidenheid aan geloven en culturen gevierd wordt. De kinderraad geeft alle bassischolen in Amstelveen het culturenkookboek cadeau.