Amstelveense woonfraude: circa 2000 meldingen Actie Schijnwerper

Amstelveense woonfraude: circa 2000 meldingen Actie Schijnwerper

Amstelveen - Sinds 2015 zijn er circa tweeduizend meldingen gedaan van vermoedens van woonfraude in het kader van de 'Actie Schijnwerper'. Het aantal meldingen loopt echter (sterk) terug.

Inwoners en instanties kunnen via een speciaal meldpunt op de gemeentelijke website (klik hier) melding maken als zij  een vermoeden hebben van woonfraude.  Het aantal meldingen loopt sinds 2016, toen er net geen 700 meldingen binnenkwamen, terug. In 2017 waren het er net iets meer dan 500 en dit jaar stokt de teller (tot september) vooralsnog op 277. 

Aanpak Woonfraude

Binnen gemeente Amstelveen wordt woonfraude op 3 fronten aangepakt: via de algemene Actie Schijnwerper, maar ook via de 'Actie Schijnwerper in de Wijk' . Daarbij wordt ingezoomd op (delen van) wijken. De gemeente heeft in dat project ingezoomd op 265 woningen, waarbij diverse misstanden werden aangetroffen. Ook is er in de strijd tegen woonfraude een Actie Aanpak Hennep. Van begin 2016 tot september 2018 zijn al 69 Amstelveense wietwoningen in het slot gegooid.

Handhaving loopt achter

De handhaving op woonfraude in Amstelveen is echter achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachtingen. Dit kan volgens burgemeester Bas Eenhoorn komen doordat er een mindere' meldingsbereidheid' is of omdat het meldpunt moeilijker vindbaar is op de gemeentelijke website. Ook blijken de onderzoeken in het project 'Schijnwerper in de wijk' lange doorlooptijden te kennen door de samenwerking met diverse exteren partners. Daarnaast was er omvoldoende beleid op het gebied van woningdelen, waardoor sommige onderzoeken stokten. Voor woningdelen is inmiddels nieuw beleid gemaakt.


Reacties