Amstelveners balen van ondergrondse afvalcontainers

Amstelveners balen van ondergrondse afvalcontainers Foto: In de Graaf Willemlaan in Amstelveen zijn bovengrondse in plaats van ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. [AmstelveenZ]

Amstelveen – Niet iedereen is even blij met de uitbreiding van het aantal restafvalcontainers in Amstelveen. Voor wat betreft drie locaties hebben meerdere inwoners zelfs bezwaar gemaakt bij de Raad van State.

De gemeente streeft er naar om het afval op een andere manier in te zamelen. Het doel hiervan is onder meer om de hoeveelheid restafval terug te brengen van 200 kilo naar 100 kilo per jaar.

Toegenomen

In verband met het anders inzamelen van afval heeft de gemeente er voor gekozen om meer inwoners van Amstelveen de mogelijkheid te bieden om hun restafval naar een ondergrondse restafvalcontainer te brengen. Het aantal ondergrondse afvalcontainers is hierdoor al toegenomen van 1126 naar 1354 containers. En er worden nog meer ondergrondse containers gepland.

Bewoners kunnen protesteren tegen de locaties van deze ondergrondse restafvalcontainers. In verband hiermee zijn er al verschillende containers verplaatst of helemaal niet geplaatst.Maar zeker niet aan alle protesten wordt gehoor gegeven.

Bezwaar

Burgemeester en wethouders (b en w) meldt vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat voor drie locaties meerdere inwoners bezwaar hebben gemaakt bij de Raad van State. Het gaat om ondergrondse afvalcontainers op de hoek van de Keizer Karelweg en de Van der Ghiessenstraat, bij De Hoorn en in de Graaf Willemlaan.

De verwachting is dat de Raad van State in de loop van 2019 uitspraak doet over deze locaties. Tot die tijd zijn er op deze drie locaties tijdelijk bovengrondse restafvalcontainers geplaatst. Daarnaast staan er ook nog bovengrondse in plaats van ondergrondse containers aan de Handweg, in de Klaasje Zevensterstraat en bij In de Wolken. Dit heeft te maken met de afwachtging van nieuwbouwplannen.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties