Artistiek impressie, gemeente Amstelveen

BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat bij de nieuwbouw aan de Haagbeuklaan te weinig parkeerruimte is ingepland en dat dit tot overlast gaat leiden van de buurt.

In een persbericht stelt bbA te hebben geconstateerd dat in de startnotitie Haagbeuklaan het College van B en W de parkeernorm voor de 34 appartementen in het middensegment heeft verlaagd, dat een deel van de auto’s buiten de parkeergarage moeten worden geparkeerd en dat een groot deel van het trottoir gehalveerd moet worden voor het aanleggen van zes parkeerplaatsen.

Mobiliteitsdruk
Voorts stelt bbA vast dat een echte oplossing voor de mobiliteitsdruk niet is opgenomen in de startnotitie.  De partij is van mening dat bij hoogbouw het mobiliteitsvraagstuk niet tot overlast mag leiden in de wijk. Voorts wil bbA dat voor hoogbouwplannen de parkeernormen blijven gelden zoals die zijn opgenomen in de Amstelveense parkeernota 2016. Die normen zijn: Woningen tot 100 vierkante meter 1,4 parkeerplaats per woning;  Woningen van 100-140 vierkante meter 1,7 plaats per woning; Woningen vanaf 140 vierkante meter  2 parkeerplaatsen per woning.

Normafwijking
Bij het afwijken van deze norm moet volgens bbA de ontwikkelaar/eigenaar deelmobiliteit duurzaam aanbieden zoals elektrische auto’s, scooters of fietsen e.d. In het kader van verschillende opgaven die gemeenten en Rijk ondertekenen ten aanzien van mobiliteitsvraagstuk en verduurzaming van de stedelijke omgeving is namelijk op 5 februari 2018 de CityDeal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke ontwikkeling ondertekend. En Amstelveen is een van de ondertekenaars

Amendement
Namens bbA zal Jacqueline Solleveld tijdens de gemeenteraadsvergadering een amendement op het Collegevoorstel indienen, waarin zij vraagt  toe te voegen dat de normen,inclusief een aandeel in bezoekersparkeren van 0,3 parkeerplaats per woning zijn.

Bij het realiseren van het totaal aan parkeerplaatsen dient er wat bbA betreft rekening mee te worden gehouden dat dit aandeel bezoekersparkeren ook werkelijk toegankelijk is voor bezoekers. Ook vindt bbA dat de gemeente er naar moet streven dat ook bij realisatie van dit plan afspraken worden gemaakt met de ontwikkelaar/eigenaar om deelmobiliteit duurzaam aan te bieden.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 17:08

Inzameling voor Voedselbank Amstelveen bij KKC

Amstelveen - Op het schoolplein van het Keizer Karel College aan Elegast 5 organiseert de UNESCO jongerencommissie van het Keizer Karel College vrijdag 29 mei 2020 een inzamelactie voor de Voedselbank Amstelveen. 

Advertorial Evenementen & Activiteiten gisteren 11:51

Uitje in de buurt: bamboelabyrint Nirwana

Amstelveen/De Kwakel – Niet ver van Amstelveen bevindt zich bamboelabyrint Nirwana. Het in De Kwakel gelegen labyrint biedt speciaal in deze coronatijden de mogelijkheid tot een exclusief gezinsuitje.