Burgerbelangen wil dat zwemtarieven De Meerkamp gelijk blijven ondanks hoge energieprijzen

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat de zwemtarieven van De Meerkamp in 2022 gelijk blijven aan die van 2021, ondanks de sterk stijgende energieprijzen. Dat partij vindt dat de hogere energieprijs niet doorberekend mag worden aan de gebruikers, maar dat de gemeente het verschil voor haar rekening moeten nemen.

'Wij vinden het belangrijk om nu zekerheid te bieden aan onze inwoners en aan AmstelveenSport dat de tarieven van het zwembad niet zullen stijgen als gevolg van de sterk oplopende energiekosten,' stelt bbA-raadslid Ewa Petiet. 

Zwemmen

BbA ziet het zwembad als een centrum van de sport- en bewegingsmogelijkheden in Amstelveen: 'Zwemmen is voor alle kinderen van essentieel belang en het zou te gek zijn als kinderen of volwassenen moeten afhaken omdat het leren zwemmen te duur wordt. Wij vinden het belangrijk  dat onze kinderen altijd kunnen leren zwemmen tegen een aanvaardbaar tarief.' 

Energietarieven

Petiet wijst op een artikel in De Volkskrant van 21 oktober jl. waarin wordt gesteld dat van de sportaccommodaties vooral zwembaden en overdekte ijsbanen te lijden hebben van de sterk gestegen energietarieven en zij dit wellicht zullen moeten doorberekenen aan de gebruikers.

Overleg

In een motie roept bbA het gemeentebestuur op om in overleg met de exploitant AmstelveenSport te komen tot afspraken om de zwemtarieven voor 2022 op het niveau te houden van 2021 en om de financiële consequenties en risico’s van de stijgende energieprijzen mee te nemen in de evaluatie met AmstelveenSport en ook met voorstellen te komen hoe onevenredige prijs- en kostenstijgingen in de toekomst structureel kunnen worden opgevangen door bijvoorbeeld de bestaande indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage aan te passen in het licht van de totale kostenstructuur van AmstelveenSport.


Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 11:00

Optometrie onder de loep

Amstelveen - Maar liefst 80% van het aantal patiënten met milde oogproblematiek kan worden onderzocht/verholpen door een optometrist. Alleen hebben veel mensen er nog nooit van gehoord. Zelfs huisartsen zijn soms onbekend met het beroep.