Buurtbewoners krijgen eerder stem bij nieuwe bouwprojecten in Amstelveen

Amstelveen - Amstelveen gooit het roer om als het gaat om nieuwe bouwinitiatieven in de gemeente die worden voorgedragen door projectontwikkelaars. De ontwikkelaars moeten voortaan eerst in gesprek met de buurt, alvorens het College van B en W gaat overwegen of een bouwproject kans van slagen heeft.

(Project-)ontwikkelaars, inclusief particulieren en organisaties met een bouwinitiatief (dus ook de gemeente zelf) moeten dus voortaan in een vroegtijdig stadium de buurt polsen: tot op heden werkte de gemeente met het opstellen van een zogenoemde concept-startnotitie. Op het moment van participatie was het plan dan al op hoofdlijnen uitgedacht, maar het College van B en W vindt dat inmiddels achterhaald.

'We leven inmiddels in een andere tijd'

Floor Gordon, wethouder ruimtelijke ordening (D66): 'De huidige werkwijze Ruimtelijke Projecten dateert uit 2011 en is vastgesteld midden in een economische crisis. We leven inmiddels in een andere tijd. Amstelveners tonen zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving en willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd. En dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zorgen, wensen of ideeën te uiten.'

floor_gordon_ez_d66_amstelveen.jpg
Floor Gordon [Beeld: gemeente Amstelveen]

Gordon nomet de nieuwe participatievorm belangrijk en goed: 'Daar kan een plan alleen maar beter van kan worden. Ook de gemeenteraad wil eerder betrokken worden bij bouwplannen om een goed oordeel te kunnen vormen, voordat hij besluiten neemt. Daarom hebben diverse leden van de raad het afgelopen jaar meegedacht over het verbeteren van de werkwijze en participatie.'

Niet langer wachten

Gordon geeft aan het belangrijk te vinden niet langer te wachten met aanpassen van de werkwijze: 'We lopen hiermee vooruit op nog op te stellen participatiebeleid fysiek domein met spelregels voor participatie in het kader van de Omgevingswet. We passen de nieuwe regels vanaf nu alvast toe bij nieuwe bouwinitiatieven om ervan te leren.'

Met de nieuwe manier kunnen kennis, ervaringen, ideeën en belangen tijdiger in beeld worden gebracht. Het doel van de nieuwe participatievorm is om de plannen te verrijken en te komen tot betere besluitvorming, omdat de verschillende belangen eerder in beeld zijn en kunnen worden meegewogen. Het geldt voor nieuwe bouwinitiatieven die niet passen in het zogenoemde vastgestelde bestemmingsplan van een gebied. In zo'n  bestemmingsplan staat vermeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. 

Voortuilopend op de Omgevingswet

De gemeente participeerde tot op heden met de omgeving in de fase van een zogenoemde concept-Startnotitie. Deze vorm van participatie was niet wettelijk vereist. Op het moment van participatie was het plan op hoofdlijnen al uitgedacht. Met de komst van de Omgevingswet kan de gemeenteraad bepalen dat participatie verplicht is bij bouwinitiatieven die niet in het bestemmingsplan en straks het omgevingsplan passen. Vooruitlopend op de Omgevingswet past de gemeente haar werkwijze in de verkenningsfase vast aan.

'Participatie is volgens de Omgevingswet: het in een vroeg stadium betrekken van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Belangrijk daarbij is om tijdig duidelijk te maken wat de reikwijdte van de participatie is', aldus de gemeente.


Meer nieuws

Sport vandaag 08:00

Geen voetbal, geen hockey maar honkbal!

Amstelveen - Jongetjes gaan op voetbal. Althans, zo gaat het vaak. Jelmer en Timo maakten beiden een andere keuze; zij gingen op honkbal. Deze sport beoefenen zij nog altijd met ontzettend veel plezier. ‘Slaan, vangen, rennen en gooien; honkbal heeft het allemaal’, vertelt Timo. ‘Dat maakt het zo afwisselend en leuk. Het is misschien niet zo bekend, maar ik kan iedereen uitnodigen het zelf eens te ervaren.’

112 gisteren 19:13

Motorrijder gewond bij ongeval op N201

Regio - Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de provinciale weg N201. De motor kwam in botsing met een graafmachine.

Sport gisteren 16:00

Hockey tweeling met basketbal DNA

Amstelveen - De tweelingzusjes Isa en Norah Goedhart startten op jonge leeftijd met basketbal. Niet zo gek met een oma en tante die uitkwamen voor het Nederlands basketbalteam en ouders in het Noord-Hollands team.’ Hoewel ze beschikken over de ideale lengte voor de basketbalsport, ligt hun hart echter bij hockey. Inmiddels spelen ze al sinds hun 6e met veel plezier bij hockeyclub Pinoké.