Galjoen

CDA trekt aan de bel na eerdere geheime bespreking over mogelijke herontwikkeling Galjoen

Amstelveen - Het CDA Amstelveen heeft aan de bel getrokken over een vorig jaar in het geheim gehouden vergadering, waarin de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit blijkt te hebben genomen om ongewenste bouwplannen te verhinderen aan Galjoen.  

De Galjoenlocatie, gelegen tussen de wijk Waardhuizen en de Nesserlaan, ligt op een politiek gevoelige plek, omdat deze aan de Bovenkerkerpolder grenst. 

Galjoen

galjoen2.jpg

Op de betreffende locatie aan Galjoen (nr 2-18) staan nu diverse gebouwtjes en ook is daarnaast een woonwagenlocatie gelegen. Vroeger zat er een jongerencentrum en ook lag er een busstation cq. eindhalte, maar het is al jaren een haast on-Amstelveens gebied waar weinig gebeurt. Onder andere de Kledingbank Amstelland is er momenteel gevestigd en ook een energiebedrijf maakt gebruik van de bestaande bebouwing.

Door een ontwikkelaar, die het gebied heeft opgekocht, zijn de afgelopen 2 jaar echter al diverse plannen cq. schetsen gemaakt voor een mogelijke herontwikkeling.

Ontwikkelingen in de wacht

Tijdens de geheime vergadering in november vorig jaar werd, zo blijkt onder andere uit een bericht op de website van gemeente Amstelveen (zie hier) 'het besluit genomen om met voldoende tijd de gewenste bestemming van deze locatie, zo dicht bij het open landschap van de Nesserlaan, uit te kunnen werken.' Met andere woorden: nieuwe ontwikkelingen staan in de wacht.

Vreemd

Bij het CDA Amstelveen heeft het gevolgde proces echter tot flinke beroering geleid. De projectontwikkelaar, die de gronden in 2020 aankocht, heeft namelijk een andere lezing over de informatie die ten tijde van het geheime overleg beschikbaar was, dan het CDA toen zegt te hebben gekregen. De lokale CDA-partijtop vraagt zich in feite af of de gemeenteraad wel voldoende goed is geinfomeerd toen het voorbereidingsbesluit werd genomen.

Vreemd

De CDA-fractie in Amstelveen heeft  daarom afgelopen week schriftelijke vragen aan het College van B en W gesteld (zie hier). Burgerlid Dick Aanen, die zich vastbeet in de kwestie, vindt de gang van zaken 'vreemd', zo laat hij weten. Hij denkt dat de gemeenteraad tijdens de geheime bespreking, waar het CDA ook bij was, niet in de gelegenheid is geweest om een goede afweging te maken, omdat er informatie ontbrak.

Ook lijsttrekker Arjen Siegmann is gaan twijfelen sinds hij nieuwe inzichten van de ontwikkelaar heeft gekregen. Hij vraagt zich bovendien af waarom het voorbereidingsbesluit eigenlijk in het geheim moest worden besproken, iets dat niet eerder werd aangekaart maar door nieuwe inzichten nu vraagtekens oproept. 

Blokkendozen

Het CDA meldt in een persbericht dat in het raadsvoorstel, dat dus aanvankelijk als geheim stuk werd behandeld, werd voorgespiegeld dat de eigenaar en projectontwikkelaar van het gebied alleen het voornemen zou hebben uitgesproken om ‘blokkendozen’ te realiseren op de locatie. De projectontwikkelaar meldt echter in een zeer uitvoerig betoog op diens website (zie hier) dat zij absoluut niet de intentie hebben om lelijke blokkendozen neer te zetten en diverse  plannen - inclusief schetsen - uitvoerig heeft gedeeld met de gemeente.

Met andere woorden: de gemeente wist al veel meer; het CDA wil opheldering van het College van B en W waarom de raad daar niet van op de hoogte is gesteld, omdat de geheime bespreking anders wellicht een andere uitkomst had gehad. Het CDA stelt dat 'de locatie volgens de projectontwikkelaar een geweldige kans biedt om zonder uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied en zonder te bouwen in de Bovenkerkerpolder op korte termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de enorme woon/zorgbehoefte binnen de gemeente.’ 

Reactie wethouder

Wethouder Floor Gordon (D66) laat in een reactie weten dat de beantwoording van de CDA-vragen binnenkort zal volgen en dat deze zoals gebruikelijk via het College van B en W naar de raad worden gestuurd en worden gepubliceerd. In algemene zin laat ze weten dat 'het huidige bestemmingsplan van een terrein aan Galjoen het mogelijk maakt om op die locatie onder andere een opslagcentrum te bouwen.' 

Reden voorbereidingsbesluit

'Dat zou een landschappelijk en verkeerstechnisch ongewenste ontwikkeling zijn met het oog op de verkeersroutes dwars door een woonwijk heen', stelt ze. 'Om te voorkomen dat een eigenaar een dergelijk bouwplan indient en de gemeente gebonden zou zijn daar een omgevingsvergunning voor te verlenen, heeft de gemeenteraad op 10 november 2021 een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. Dat betekent dat ontwikkelingen tijdelijk worden bevroren om zo meer tijd te nemen en het goede gesprek aan te gaan met initiatiefnemers en de gemeenteraad om te kijken wat wel wenselijk is op deze locatie zo dicht bij het open landschap aan de Nesserlaan.'

Geen precedent scheppen

Gordon benadruk dat het huidige bestemmingsplan geen woningbouw toelaat: 'De gemeente wil ook geen precedent scheppen voor woningbouw zo dicht bij de Bovenkerkerpolder. Deze polder wil de gemeente groen houden en grondspeculanten geen argument in handen geven om woningbouw plannen voor deze polder te ontwikkelen. Ontwikkelaars die grond kopen moeten uitgaan van de huidige bestemmingsmogelijkheden. Pas na groen licht van de gemeenteraad kan een bestemmingsplan worden gewijzigd om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Gordon laat tot slot weten dat het genomen voorbereidingsbesluit een jaar geldig is en kan worden verlengd.


Meer nieuws

112 gisteren 15:23

Vrouw (44) in gestolen auto rijdt in op politievoertuig maar kan niet ontsnappen

Amstelveen - Na een achtervolging door Amstelveen en Oude Meer is gisterenavond een 44-jarige automobiliste, die rondreed in een gestolen voertuig, in de boeien geslagen door de politie. Ze reed tijdens de achtervolging in op een politievoertuig, maar het lukte haar niet aan de politie te ontkomen. 

112 28 mrt. 2023 17:33

Opnieuw aanrijding op Aalsmeerse 'ramprotonde'

Aalsmeer - Op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat in Aalsmeer heeft dinsdag aan het einde van de middag opnieuw een ongeval plaatsgevonden.

Evenementen & Activiteiten 28 mrt. 2023 13:40

Magic Circus met Pasen in Amstelveen

Amstelveen - Het Amstelveens Paascircus komt er weer aan. Magic Circus is van 7 april (Goede Vrijdag) tot en met woensdag 12 april te bewonderen op het parkeerterrein naast De Meent.

Algemeen 28 mrt. 2023 13:37

Informatiemarkt duurzaamheid voor VvE’s

Amstelveen - Om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen, organiseert de gemeente op woensdag 19 april een informatiemarkt. Er is onder meer aandacht voor het complexe besluitvormingsproces en de financieringsvraagstukken waar iedere VvE mee te maken heeft bij het verduurzamen van hun complex.

Algemeen 28 mrt. 2023 13:28

Amstelveen doet weer mee aan NK Tegelwippen

Amstelveen - Net als vorig jaar doet Amstelveen ook dit jaar weer mee aan de landelijke actie ‘NK Tegelwippen’. Hiermee moedigt de gemeente inwoners aan om hun tuin te vergroenen. Inwoners die hun tegels vervangen voor groen kunnen tot en met eind oktober hun oude tegels gratis laten ophalen.