Column Geijsel Kroon: Achteruit-sparen

Amstelveen - U spaart achteruit als uw vermogen minder oplevert dan de inflatie. Bij een inflatie van 1% en een rentevergoeding van 0% spaart u dus 1 % achteruit. Als u dan aan de Belastingdienst ook nog 0,6% per jaar moet betalen omdat u € 50.000,- boven uw drempelbedrag spaart, dan spaart u jaarlijks 1,6% achteruit.

Over dat geld heeft u dan natuurlijk al inkomstenbelasting betaald. Inkomstenbelasting betaalt u over uw inkomen. Achteruitsparen doet u door onder andere de fiscale vermogensrendementsheffing over uw vermogen.

De Belastingdienst veronderstelt dat mensen met een groter vermogen ook een hoger rendement weten te maken. Ik weet uit de praktijk dat dat lang niet altijd het geval is. Veel vermogen is uit een nalatenschap afkomstig. De bezitters hiervan weten vaak geen betere oplossing dan dit vermogen op een spaarrekening bij de grotere banken te parkeren. Zij krijgen momenteel geen rente maar betalen vaak 0,5% negatieve rente over hun spaartegoed. Zij sparen dan zelfs nog een half procent meer achteruit.

Bovendien veronderstelt de belastingdienst dat spaarders met een wat groter vermogen ongeveer 5% rendement per jaar maken. Over dat fictieve rendement betalen zij dan 31% belasting.

Veel belastingbetalers pikken dit niet en dienen een bezwaarschrift in en met wisselend succes. Er lopen momenteel verschillende procedures en de overheid begrijpt zelf ook wel dat dit systeem in de huidige vorm niet langer houdbaar is.

Het kan geen kwaad om formeel bezwaar te maken op uw heffing in box 3. Dan hoort u in ieder geval bij de groep die kenbaar heeft gemaakt dat zij het met deze heffing niet eens is.

Wilfred Mooij cfp


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.