Wilfred Mooij

Column Geijsel Kroon: Funderingsschade

Ook rondom Amstelveen ontstaat door bodemdaling en lage grondwaterstand paalrot, palenpest en verschilzetting aan funderingen, met als gevolg een enorme (onverzekerde?) schade.

Oorzaak
Tot 1970 waren paalfunderingen van hout, daarna van beton. Door verlaging van het grondwaterpeil kunnen de koppen van de funderingspalen droog komen te staan en krijgt paalrot en palenpest een kans en gaat het huis zakken. Bij panden op staal raakt de fundering zelf niet beschadigd maar kan het geheel verzakken door een te lage grondwaterstand. De herstelkosten zijn dan de schadepost en die is in Nederland meestal niet verzekerd. Als de Nederlandse verzekeraars dit wel hadden verzekerd waren de verzekeringspremies veel hoger geweest of de verzekeraars kwamen nu massaal in de problemen bij de uitbetaling van de enorme schade.

Meestal niet verzekerd
Een opstalverzekering dekt schade aan een woonhuis en optioneel ook aan de fundering. Maar die schade moet plotseling en onvoorzien zijn ontstaan en bovendien vallen onder een in de polis genoemd voorval. En daarnaast mag die oorzaak dan weer niet expliciet zijn uitgesloten. De bekende kleine lettertjes dus. Wel verzekerd is over het algemeen brand, ontploffing, (in)braak, aanrijding en bepaalde waterschade.

Schijnoplossing
In 2017 is door de Rijksoverheid het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Uit deze pot van 100 miljoen euro kunnen gedupeerde woningeigenaren geld lenen. Op een totale schadelast van tientallen miljarden is dit natuurlijk een schijntje en bovendien een lening.

Massaclaim
Overigens kunnen benadeelden met de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie samen een schadeclaim indienen tegen de beheerder van het grondwaterpeil als zij van mening zijn dat dit de veroorzaker is van de funderingsschade omdat deze beheerder willens en wetens het grondwaterpeil heeft verlaagd. Ongetwijfeld zullen de ‘belangenbehartigers’ binnenkort weer als paddenstoelen uit de verzakte grond schieten.

Wilfred Mooij is financieel planner bij Geijsel Kroon, gevestigd aan Hoger Einde Noord 31 in Ouderkerk aan de Amstel. Wilfred geeft lezers van AmstelveenZ tips en adviezen op het gebied van verzekeringen.


Meer nieuws

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 15:40

Boswachters intensiveren controles op honden in Amsterdamse bos

Amstelveen – De boswachters in het Amsterdamse bos houden tot en met april 2021 intensievere controles op het hondenbeleid: de boswachterij richt zich daarbij op het struinen en jagen van honden in bospercelen én het opruimen van hondenpoep door baasjes. 

Advertorial Winkels gisteren 10:17

Delicatessenzaak MayVy start 2021 met #MeandMayVy campagne: win diner voor 4

Amstelveen - Eigenaresse Willow Le is maar wat trots op haar pas geopende zaak MayVy op het Kostverlorenhof. Als ondernemer zit zij niet stil en start 2021 met een leuke promotiecampagne. ‘Goed eten én goede energie is waar het bij MayVy om draait’, vertelt de Vietnamese Willow. ‘En om onze producten onder de aandacht te brengen heb ik een social media campagne bedacht: #MeandMayVy .’