Gemeente Amstelveen

Coming Up: geheel nieuwe en moderne Amstelveense woonwijk Legmeer

Amstelveen - Het verouderde bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen Zuid, gelegen tussen de wijken Middenhoven en Westwijk, moet de komende jaren worden omgevormd tot een moderne nieuwe woonwijk, die met name woonkansen moet gaan bieden voor mensen met lage en middeninkomens. De gemeente hoopt voor de ontwikkeling op een substantiele bijdrage uit het Rijksbudget Woningimpuls.

In de innovatieve moderne nieuwe wijk wordt vooral ook ruimte gemaakt voor werkfuncties én diverse maatschappelijke voorzieningen, waaronder een basisschool. Maar eveneens ligt bijvoorbeeld een verplaasting van de gemeentewerf en het afvalbrengstation in het verschiet. Vanwege milieubeperkingen is het noodzakelijk deze te verplaatsen.

Ondernemingen verplaatsen

Dat is nogal wat: en de ingrijpende transformatie betekent natuurlijk ook dat voor veel huidige bedrijven die momenteel op het verouderde bedrijventerrein zijn gevestigd een nieuwe plek moet worden gevonden - en daarvoor is bijvoorbeeld ruimte op een hagelnieuw bedrijventerrein in Amstelveen Zuid naast de N201, tegen de grens van Uithoorn.

Ondernemer Martin Stam is zo'n ondernemer die zich graag wil vestigen op het geplande en nieuwe bedrijventerrein in Amstelveen Zuid, omdat hij op Legmeer uit zijn jasje is gegroeid en met liefde ruimte maakt voor de bouw van betaalbare woningen. 'Op de locatie die vrijkomt, kunnen straks woningen voor alle inkomens worden gebouwd. Denk daarbij vooral aan starterswoningen en ook sociale woningen. Hoe mooi zou het zijn als mijn personeel daar kan wonen? Ik sta in de startblokken om mijn bedrijf elders in Amstelveen te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan de enorme woningnood in deze regio', zegt Stam in een gemeentelijk persbericht.

Extra Rijksbijdrage van groot belang

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) stelt dat met een extra bijdrage van het Rijk al binnen tien jaar circa 2.150 woningen gebouwd zouden kunnen worden, waarvan 59 procent het label betaalbaar (inclusief sociale woningen) krijgt. In een later stadium kunnen nog meer woningen worden gebouwd met een max van circa 3500.

De gemeente is inmiddels al samen met diverse marktpartijen intentieovereenkomsten aangegaan met een aantal gebiedseigenaren, waardoor de weg voor het eerste deel van de transformatie in principe is vrijgemaakt, maar veel hangt samen met de 9,2 miljoen euro die gemeente Amstelveen recent heeft aangevraagd bij het Rijk. Uiterlijk 1 maart 2021 wordt bekend of die bijdrage (uit een speciaal opgerichte Woningbouwimpuls-pot van in totaal 225 miljoen voor de regio) verleend wordt.

Spannend

Wethouder Gordon wacht in spanning af: 'Een toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag en legt deze bij een positief advies voor aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De beslissing van de minister volgt uiterlijk 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, dus op 1 maart 2021.'

Gordon legt uit dat de totale gemeentelijke investeringen op dit project, voor het realiseren van een basisschool en het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation,  geraamd zijn op 26,5 miljoen euro: 'Met die rijksbijdrage van 9,2 miljoen euro kunnen we een deel van onze publieke investeringen dekken en kunnen we versneld ons woningaanbod uitbreiden voor starters en mensen met een laag of middeninkomen, terwijl we ook oog houden voor behoud van ruimtelijke kwaliteit inde wijk. Gordon stelt dat  het resterend 'tekort' van 17,3 miljoen al is opgenomen in de begroting 2021.

Woningzoekenden

De nieuwe woonwijk Legmeer zou goed nieuws kunnen betekenen voor bijvoorbeeld de 24-jarige Emilie Ruiter, die nog steeds thuis woont en naar een betaalbare woning zoekt: 'Ik ben geboren en getogen in Amstelveen en werk daar ook naast mijn studie. In deze regio is een tekort aan betaalbare woningen waardoor jongeren langer thuis wonen. Ik ben op zoek naar betaalbare woonruimte in Amstelveen en hoop dat projecten zoals Legmeer hier voor zorgen', zo zegt zij in een perbericht van de gemeente.

Over de Rijksregeling Woningbouwimpuls

Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is bedoeld voor het versnellen van het  bouwen van betaalbare woningen om het aanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich vooral op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is. Zoals de Metropoolregio Amsterdam. De gemeenteraad van Amstelveen stelde overigens al op 27 mei dit jaar de Ontwikkelvisie Legmeer vast.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek vandaag 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.

112 gisteren 22:17

Zware aanrijding aan Oranjebaan

Amstelveen - Aan de Oranjebaan in Amstelveen heeft donderdagavond een zware aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenwagens.