Ewa Petiet (l) en Saloua Chaara (r), woordvoerders media voor respectievelijk Burgerbelangen Amstelveen en D66.

D66 en Burgerbelangen pleiten voor versterking lokale journalistiek

Amstelveen - De fracties van de politieke partijen Burgerbelangen Amstelveen en D66 willen dat in nieuw mediabeleid voorstellen worden gedaan om een sterke(re) journalistieke basis in Amstelveen te creëren.

Ook willen zij het Mediafonds Amstelveen, dat in 2020 werd ingesteld, continueren. Een motie hiertoe werd gisterenavond (op 14 december 2022) door de gemeenteraad aangenomen. De motie werd mede ingediend door VVD en Goed voor Amstelveen en bovendien gesteund door GroenLinks, de PvdA, SP, CDA en de ChristenUnie. 

Evaluatie mediafonds

In 2020 stelde de Amstelveense gemeenteraad het Mediafonds in. 'Het doel van dit fonds is om goede, onafhankelijke en diepgaande (onderzoeks-)journalistiek in Amstelveen te versterken.  Alle onafhankelijke journalisten en mediabedrijven die dit willen kunnen een aanvraag doen om voor bijvoorbeeld een artikel, videoserie of podcast subsidie te krijgen uit het Mediafonds,' melden bbA en D66 in een gezamenlijk persbericht.

'De inzendingen worden door een groep van externe deskundigen (de Mediaraad) beoordeeld. Dit jaar is dit fonds geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er behoefte is aan het Mediafonds. Ook blijkt dat er meer moet gebeuren om het bereik en de benutting van het fonds te vergroten. Want nu vinden journalisten de aanvraagprocedure soms ingewikkeld en weten zij niet altijd af van het bestaan van dit fonds.' 

Journalistieke basisinfrastructuur ontbreekt

Uit de evaluatie is verder ook gebleken dat het ontbreekt aan een goede journalistieke basisinfrastructuur in Amstelveen, zo stellen de partijen: 'Dit komt veelal doordat de lokale mediapartijen onvoldoende middelen en capaciteit hebben om een journalistieke waakhondfunctie te vervullen met een onafhankelijke, feitelijke en objectieve blik.'

Raadsleden Ewa Petiet (bbA) en Saloua Chaara (D66) woordvoerders media namens hun partij vinden dat dit 'op orde moet worden gebracht':  'Als de basis niet op orde is, dan lukt geen enkele goedbedoelde ambitie om de lokale journalistiek naar een hoger plan te tillen. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en wethouders goed met mediapartijen kijkt naar hoe de basis op orde gebracht kan worden en hoe het bereik van het Mediafonds kan worden vergroot.'

Uitgangspunten nieuw mediabeleid

Om dit voor elkaar te krijgen, dienden Chaara en Petiet gisteren een motie in. 'Deze motie roept op om het bereik van het Mediafonds te vergroten, voor de basissubsidies van gevestigde media uit te gaan van een langerjarige subsidieperiode en om aan de slag te gaan met een sterkere journalistieke basis in Amstelveen,'aldus Petiet en Chaara die het College van B en W  hier snel mee aan de slag te gaan en in het nieuwe mediabeleid concrete voorstellen voor te doen. 


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie vandaag 07:00

Onderwijsspecial (afl. 6): Panta Rhei - Iedereen heeft recht op kansen

Amstelveen - Nu veel kinderen weer voor de keuze staan om een (middelbare) school te kiezen en er diverse Open Dagen van scholen op stapel staan, brengt AmstelveenZ een onderwijsspecial van scholen in Amstelveen en directe omgeving. In aflevering 6: Panta Rhei.

Gezondheid & welzijn gisteren 16:14

ANWB AutoMaatje van start in Amstelveen

Amstelveen - De vervoersservice ANWB AutoMaatje gaat per 1 februari 2023 van start in Amstelveen. Vrijwilligers vervoeren via ANWB AutoMaatje met hun eigen auto minder mobiele Amstelveners die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken.

Kunst & Cultuur gisteren 11:17

Jubileumjaar 'Cobra 75' van start met drieluik ‘Ontmoet de Denen’ 

Amstelveen - In het bijzijn van de ambassadeur van Denemarken in Nederland Jarl Frijs-Madsen is gisterenavond in het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen het jubileumjaar 'Cobra 75' van start gegaan met de opening van het Drieluik ‘Ontmoet de Denen’. De tentoonstelling is te zien van 27 januari tot en met 14 mei 2023.