Pixabay.com

Diepgaand onderzoek naar subsidiebeleid gemeente Amstelveen

Amstelveen – Er is een diepgaand en langdurig onafhankelijk onderzoek opgestart naar het subsidiebeleid van de gemeente Amstelveen en de beleidsrollen van de gemeenteraad en het college van B&W.

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksbureau Partners+Pröpper in de arm genomen. Het onderzoek wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 afgerond en zal vervolgens aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Relaties

Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke subsidiebeleid. ‘De rekenkamercommissie zal ook kijken of er organisaties zijn waarmee de gemeente een contractrelatie heeft die ook subsidie ontvangen en hoe daarmee wordt omgegaan. Tenslotte wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de financiële positie van subsidieontvangers die belangrijke taken voor de gemeente uitvoeren’, meldt de gemeente in een persbericht.

Kaders Gemeenteraad

De Rekenkamercommissie wil via het onderzoek te weten komen wat het subsidiebeleid van de gemeente inhoudt en welke kaders de raad hiervoor heeft gesteld. Naast onderzoek naar de regels voor het verlenen van subsidie kijken de onderzoekers naar de praktijk van de subsidieverlening. In hoeverre kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol vervullen? Heeft de raad voldoende inzicht in de financiële en maatschappelijke resultaten van het subsidiebeleid? Welke verbeterpunten zijn er?

Controlerende taak

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn controlerende taak. Dat doet de Rekenkamercommissie door te onderzoeken of het gevoerde gemeentelijke beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. De vraag is ook of gestelde beleidsdoelen worden bereikt en of dat wordt bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen.

Rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en stelt zelf de onderzoeksonderwerpen vast.


Meer nieuws

Politiek gisteren 12:20

Aanpassing woontorenplan Groenelaan geeft Burgerbelangen nog geen reden tot juichen

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geeft aan nog niet gerust te zijn op de woningbouwplannen op de plek van het tankstation en de showroom in de wijk Groenelaan (Newa 2), ondanks dat de wethouder na overleg met de projectontwikkelaar vindt dat de plannen opnieuw vormgegeven moeten worden in overleg met buurtbewoners.

Algemeen gisteren 10:03

Weer forse snelheidsovertredingen: rijbewijs inleveren

Amstelveen - Tijdens een korte snelheidscontrole op de Beneluxbaan in Amstelveen zijn gisteren opnieuw diverse hardrijders op de bon geslingerd en mocht een bestuurster haar rijbewijs inleveren omdat ze 56 kilometer per uur te hard reed. Op Rijksweg A9 kon een bestuurder zijn hagelnieuwe snelle auto (net een dag oud) inleveren na een forse snelheidsovertreding (176 km/u waar 100 is toegestaan).