Beeld: Gemeente Amstelveen

Diverse Amstelveners op kandidatenlijsten Tweede Kamer-verkiezingen

Amstelveen – Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen staan er diverse Amstelveners op de kandidatenlijsten.

In Kieskring Haarlem, waar Amstelveen onder valt, staan diverse (oud-)Amstelveners. Een beknopt overzicht.

Tjerk Feitsma (Piratenpartij, Nr. 16)

De 40-jarige Amstelveense kandidaat Tjerk Feitsma staat op plaats 16 van de kieslijst van de Piratenpartij. Een reden om de politieke barricades op te gaan ligt voor hem rondom de versterking van de positie van het individu tegenover de bepalende macht van de overheid en multinationals. ‘Zolang geld en invloed de belangrijkste beslissingen in een economie bepalen, is het zaak voor de underdogs van de maatschappij om hier tegengas aan te geven met betere oplossingen’, zegt Feitsma. Samen met een team van kandidaten, hoopt hij de eerste Piraat naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. ‘In de kamer zit straks geen enkel lid meer met echte technische kennis, over de digitale vraagstukken van morgen. Dat is broodnodig, dus dat willen we toevoegen aan de kamer met onze zetel.’

Sandra van Engelen (CDA, Nr. 55)

Sandra van Engelen uit Amstelveen is namens het CDA gekozen tot regionaal lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen. Bij het samenstellen van de staartlijst wilde het CDA met local heroes laten zien dat de partij diepgeworteld is in de samenleving. Van Engelen werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met voorkeurstemmen gekozen en wordt gezien als een bevlogen politica. Het CDA keek naar een spreiding over de provincies, de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten, maar ook vooral naar politieke ervaring en bekendheid in de eigen omgeving en kwam zo bij Sandra Van Engelen uit. Ze voelt zich vooral vereerd om als lijstduwer in de Kieskring Haarlem (waar Amstelveen onder valt) de vele CDA-topkandidaten te mogen ondersteunen.

Kees Noomen (VVD, Nr. 56)

Amstelvener Kees Noomen staat op plek 56 van de VVD-kandidatenlijst. Noomen staat als ondernemer voor hard werken op een prettige en eerlijke manier. Als ondernemer heeft hij geleerd dat het niet moeilijk is om het verschil te maken (‘Als je het beter doet dan je concurrentie, dan maak je het verschil’, zegt hij op de landelijke VVD-website en ‘Resultaten kunnen alleen worden behaald als je afspraken nakomt en doet wat je zegt.’) Omdat de Amstelveense VVD-fractie de op één na grootste fractie van het land is, vond Noomen het niet meer dan logisch dat er een Amstelveense VVD’er op de lijst moest staan. Dat is de belangrijkste reden van zijn plek op de kandidatenlijst. Noomen acht zichzelf niet direct kansrijk, maar als hij voldoende voorkeursstemmen krijgt loopt hij zeker niet weg voor zijn verantwoordelijkheid.

Floor Gordon (D66, Nr.74)

Ook D66-wethouder Floor Gordon staat op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar door haar positie als regionaal lijstduwer meer als eerbetoon dan als serieuze kandidaat: D66 noemt het dan ook niet aannemelijk dat een kandidaat vanuit een regionale lijstduwerspositie met genoeg voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komt. ‘Mocht die uitzonderlijke omstandigheid zich tóch voordoen en de partij doet een moreel appèl op mij, dan zal ik daar niet van weglopen. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er de voorkeur aan geef om te blijven werken onze lokale D66 ambities op het vlak van goed wonen en onderwijs in een duurzaam, leefbaar en groen Amstelveen, vanuit mijn prachtige functie als wethouder voor de gemeente Amstelveen’, aldus Floor Gordon.

Danai van Weerdenburg (PVV, Nr. 12)

Op de definitieve kieslijst voor de kieskring Haarlem wordt ook de in Amstelveen geboren en woonachtige Danai van Weerdenburg vermeld: ze staat op de kandidatenlijst van de PVV op plek 12. Ze is beleidsmedewerker van de PVV-fractie in de Tweede Kamer (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp). Op de website van de Tweede Kamer staat te lezen dat Vna Weerdenburg vindt dat volksvertegenwoordigers duidelijke taal moeten spreken, juist als het gaat over onderwerpen waar anderen liever niet over spreken. Ze vindt het belangrijk dat kiezers begrijpen wat je zegt en zich ook herkennen in wat je zegt. Een van de ambities van Van Weerdenburg is om de gapende kloof tussen politiek en burger te verkleinen.

Danielle Hirsch (GroenLinks, Nr. 16)

Oud-inwoner van Amstelveen Danielle Hirsch staat op plek 16 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Ze meldde zich bij AmstelveenZ omdat ze in Amstelveen is geboren en opgegroeid, maar ze verhuisde op haar 20ste naar de sloppenwijken van Mexico en woont inmiddels in Amsterdam. In Amstelveen zat ze op kleuterschool De Krekels, basisschool de Herman Heijermansschool en vervolgens het Casimir.  Eenmaal in Mexico  voelde ze hoe onze economische realiteit heel anders is dan de theorie uit de collegebanken. Danielle leidt milieuorganisatie Both ENDS, waar ze met sociale bewegingen uit de hele wereld, werkt aan economische verduurzaming. ‘We moeten stoppen met navelstaren. De invloed van Nederland reikt ver over onze grenzen. Met onze handel in producten uit de brandende Amazone, ons fossiele mainportmodel en onze belastingverdragen, dragen we bij aan de wereldwijde armoede- en klimaatproblemen’, meldt Danielle op de website van GroenLinks.

Itay Garmy (Volt, Nr. 11)

Volt doet in 2021 voor het eerst mee met de Tweede Kamerverkiezingen. De geboren Amstelvener Ita Garmy kreeg tijdens het congres genoeg steun van de leden om  Volt te vertegenwoordigen op de kieslijst (plek 11). Garmy woont inmiddels in Amsterdam, maar zat jarenlang op het Hermann Wesselink College en woonde tot zijn 22e aan De Bosporus, zo gaf hij aan aan AmstelveenZ.  Itay is in het dagelijks leven werkzaam als Cyber Security consultant bij Deloitte en daarnaast is hij de campagneleider van Volt. Voor Garmy is het tijd dat oude partijen worden vervangen door nieuwe bewegingen die niet meer denken in termen van links en rechts maar door middel van Europese samenwerking de grote uitdagingen van de 21e eeuw proberen op te lossen zoals klimaatverandering, migratie en veiligheid.' Op de website van Volt zegt hij: ‘Als er een wiel nodig is, wees dan het wiel en als er een leider nodig is wees dan de leider.’


Meer nieuws

Algemeen gisteren 15:20

E-waste Race: schoolklassen zamelen zoveel mogelijk elektronisch afval in

Amstelveen - Zes basisschoolgroepen uit Amstelveen doen dit jaar weer mee aan de E-waste Race. De deelnemende klassen gaan bijna vier weken lang zoveel mogelijk klein elektronisch afval of E-waste inzamelen zodat dit hergebruikt of gerecycled kan worden. De organisatie E-waste Race verzorgt verschillende lessen voor de kinderen. 

Algemeen gisteren 11:49

AVA boos over schrappen tijdelijke voetgangersbrug over A9: ‘Onvoorstelbaar’

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) is boos en vindt het onbegrijpelijk dat de tijdelijke voetgangersbrug over Rijksweg A9, ter hoogte van het Bovenlandpad, uit de verbouwingsplannen is geschrapt omdat de brug niet zou passen. ‘Wij vinden het onvoorstelbaar,’ zegt AVA-fractievoorzitter Michel Becker.

Amstelveen van voorheen 15 mei 2022 21:19

Amstelveen van voorheen (299)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 299 een oude foto uit 1979 van de bouw van het raadhuis aan de oever van De Poel.