Burgemeester Bas Eenhoorn. [Beeld: Anko Stoffels]

Eenhoorn wil meer samenwerken met omliggende gemeenten

Amstelveen - Burgemeester Bas Eenhoorn wil dat de gemeente Amstelveen op bestuurlijk niveau beter gaat samenwerken met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. De burgemeester lijkt zelfs aan te willen sturen op een fusie tussen de vier gemeenten. 

In verband hiermee heeft Eenhoorn vandaag een zogenoemde notitie aangeboden aan de verschillende burgemeesters en de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Eenhoorn heeft zich de afgelopen periode georiënteerd op bestuurlijke verhoudingen in de regio Amstelland-Meerlanden en hierover gesprekken gevoerd met veel betrokken bestuurders. Op basis daarvan heeft hij de notitie “Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam: Een verslag van een bestuurlijke verkenning over de samenwerking in de regio Amstelland-Meerlanden” opgesteld.

Aanbevelingen

Deze notitie heeft hij vandaag aangeboden, samen met een brief met aanbevelingen, aan de burgemeesters in de regio Amstelland-Meerlanden en de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Johan Remkes. Hij geeft in zijn brief aan dat het moment is aangebroken om open het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking in Amstelland tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder Amstel.

“De ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen vertoont na vijf jaar een zekere mate van metaalmoeheid”, schrijft Eenhoorn onder meer in zijn brief. “Besturen benaderen de prioriteiten van en in de ambtelijke organisatie verschillend. In plaats van versterking van de samenwerking komt de ambtelijke samenwerking daardoor ter discussie te staan. Dit brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee.”

Haarscheurtjes

Om verdere haarscheurtjes in de ambtelijke samenwerking te voorkomen pleit Eenhoorn er volgens een persbericht van de gemeente Amstelveen verder voor om steviger ambtelijk en bestuurlijk samen te werken op een grotere schaal en in het bijzonder ook op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, sociaal domein en bereikbaarheid en mobiliteit. Daarmee moet worden voorkomen, dat stappen terug in plaats van stappen vooruit worden gezet.

Een bestuurlijke schaalvergroting moet ook voor een betere zelfstandige positie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zorgen. Binnen de Metropool zoeken de grote gemeenten Amsterdam, Almere, Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem elkaar steeds meer op buiten de formele MRA-verbanden. Hierbij is Amstelland uitgesloten, waardoor de Amstellandse belangen volgens Eenhoorn niet optimaal kunnen worden behartigd.

Bedreiging

Eenhoorn geeft tegelijkertijd aan dat hij beseft dat een samenvoeging van verschillende kleinere gemeenten onder één bestuur vaak wordt gezien als bedreiging voor het behouden van de eigen identiteit. Daar tegenover staan volgens de burgemeester daarentegen tal van voorbeelden waaruit blijkt dat bestuurlijke herindelingen ook juist kunnen zorgen voor expliciete aandacht voor kernen en steden.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Bloemen bij Amstelveens ‘Hart van Medeleven’

Amstelveen - Het gemeentebestuur heeft vanmiddag samen met diverse inwoners bloemen gelegd bij het Amstelveense ‘Hart van Medeleven’, dat momenteel in de vijver van park De Stadstuinen ligt.

Wonen vandaag 10:36

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:10

Weer fietsen langs Beneluxbaan

Amstelveen - Het duurt niet heel lang meer voordat de fietsroute langs de Beneluxbaan weer volledig toegankelijk is voor fietsers. Diverse delen zijn inmiddels opengesteld en de gemeente verwacht dat vanaf half augustus volledig gebruik kan worden gemaakt van alle fietspaden die langs de Beneluxbaan in Amstelveen lopen.