Ferry van Groeningen (bbA), Bert Rouwenhorst (CDA), Patrick Adriaans (SP), Dianne Hoefakker (CU), Gert Jan Slump (GL) en Gonnie van Rietschoten (AVA)

Gemeenteraad: woningbouw aan Bovenkerkerweg zoveel mogelijk 'groen, sociaal en betaalbaar''

Amstelveen - De fracties van oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, SP, CDA, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen én collegepartij PvdA hebben gisteren bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor woningbouw aan de Bovenkerkerwegzone een motie ingediend, die de steun kreeg van de voltallige gemeenteraad.

De Bovenkerkerwegzone bestaat uit zes ‘eilanden’, aan de rand van de wijk Middenhoven waarop kantoren staan. De Nota van uitgangspunten is een vroege stap in het proces om de kantoren te gaan transformeren tot woningen.

Sociale huur en betaalbare huur/koop

De door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie roept het College van B en W op om bij de uitwerking in de gebiedsvisie van de Bovenkerkerwegzone de ambities uit de ondertekende Woondeal 2023 ten aanzien van sociale huur en betaalbare huur/koop na te streven. 15 maart dit jaar ondertekende het Amstelveense college de MRA-woondeal. Het college heeft hiermee de intentie uitgesproken om samen met het Rijk en omliggende gemeenten, betaalbaar te gaan bouwen. Bij nieuwbouwprojecten is het streven ongeveer twee derde in het betaalbare segment.

'College wilde fors lager inzetten'

'Hoewel de handtekening op de MRA-papieren nog vers is, wilde het college in de Bovenkerkerwegzone fors lager inzetten op betaalbaar bouwen. Genoemde reden is dat de eigenaren/ontwikkelaars uit de kosten moeten komen en dit veel moeilijker is met woningen die goedkoper zijn,' melden de partijen in een persbericht. In de gisterenavond aangenomen motie wordt het College van B en W (VVD, D66, PvdA, GvA) opgeroepen zich ook bij de Bovenkerkerweg aan de uitgangspunten en intenties uit de door wethouder Elzakalai ondertekende MRA woondeal te houden.

Bouwlagen

Ook vraagt de gemeenteraad met het aannemen van de motie het college om bij de realisatie niet primair en alleen naar het aantal bouwlagen te kijken, maar ook andere bepalende factoren (zoals groenbeheer en energie) mee te nemen. Tenslotte vragen zij het college de gemeenteraad tussentijds op de hoogte te houden over de vertaalslag van de nota van uitgangspunten naar de volgende stap: de gebiedsvisie.

Gebrek

Gert Jan Slump (GroenLinks) : 'Er is een urgent gebrek aan sociale huur, middeldure huur (tot 1.100 euro) en betaalbare koop (tot 355.000 euro) in Amstelveen. Elk nieuwbouwproject moet gaan bijdragen aan de toevoeging in deze categorieën.'  Ruim de helft van alle Amstelveners heeft volgens de partijen een laag of middeninkomen, slechts 37 procent van de Amstelveense woningen is voor deze inwoners te betalen. 16 procent van de mensen met een laag en middeninkomen woont in een te dure woning. Daar komt nog bovenop dat met name de sociale huur de afgelopen vijf jaar is afgenomen van 32 procent naar 27 procent.'

'Amstelveen niet alleen voor happy few'

'Artsen, advocaten, directeuren en piloten kunnen zich duurdere woningen veroorloven en vinden, ook in de krappe Amstelveens woningmarkt, nog mooie woonruimte. Voor kappers, automonteurs, verzorgenden, verkoopmedewerkers, koks, politieagenten, brandweermensen en onderwijzers is dat momenteel heel anders. Deze mensen zullen voor het vinden van betaalbare woonruimte moeten verhuizen en zo raken we hen kwijt op cruciale plekken in onze stad.' Dianne Hoefakker (ChristenUnie) benadrukt daarmee dat Amstelveen niet alleen voor de happy few moet zijn, Amstelveen moet leefbaar zijn voor alle inwoners, bedrijven en bezoekers, een uitgebalanceerd woonaanbod is hiervoor cruciaal.

Niet van tafel vallen

Bert Rouwenhorst (CDA): 'Juist nu, bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten kunnen en mogen de ambities sociaal en betaalbaar volgens ons niet van tafel vallen. Bij de verdere plannen voor betaalbaar bouwen aan de Bovenkerkerweg moet daarbij niet alleen gekeken worden naar bouwen hoger dan 7 bouwlagen”.
Andere opties zijn om naast de bouwontwikkeling het eigendom en beheer van zowel de gebouwen, het groengebied en de energievoorziening erbij te betrekken. Juist in dit gebied hebben we de kans een nieuwe Amstelveense norm neer te zetten.'

Actieve regisserende rol

Gonnie van Rietschoten (Actief voor Amstelveen): 'Onze fracties pleiten ook voor het actiever betrekken van de huidige bewoners bij de ontwikkeling van de zes eilanden met het oog op onder meer de toekomstige (gezamenlijke) groenvoorziening en bouwrealisatie.  Patrick Adriaans (SP) en Ferry van Groeningen (bbA): 'Wij vinden dat de gemeente een stevige regisserende rol op zich moet nemen bij deze en volgende woningbouwprojecten. Ook verwachten wij van vastgoedeigenaren op de zes ‘eilanden’ juist nu in deze wooncrisis dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen vanuit de gedachte van ‘brede welvaart’ en hun rendementsverwachtingen daarop afstemmen en matigen.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:32

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Amstelveen - Op 4 juni ontving Renske Peters uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jaarlange, onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland. 

Kunst & Cultuur gisteren 11:00

Kaartverkoop Schouwburg Amstelveen vliegend van start

Amstelveen - Het nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Amstelveen valt in de smaak bij het publiek. Op zaterdag 3 juni ging de voorverkoop voor het nieuwe seizoen vliegend van start. Vooral voor cabaret was de belangstelling groot, maar ook de rest van de programmering valt in goede aarde; met bijna 20.000 verkochte kaarten op de eerste dag van de verkoop spreekt het theater van een heel mooie start van de voorverkoop.