Ferry van Groeningen (bbA), Bert Rouwenhorst (CDA), Patrick Adriaans (SP), Dianne Hoefakker (CU), Gert Jan Slump (GL) en Gonnie van Rietschoten (AVA)

Gemeenteraad: woningbouw aan Bovenkerkerweg zoveel mogelijk 'groen, sociaal en betaalbaar''

Amstelveen - De fracties van oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, SP, CDA, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen én collegepartij PvdA hebben gisteren bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor woningbouw aan de Bovenkerkerwegzone een motie ingediend, die de steun kreeg van de voltallige gemeenteraad.

De Bovenkerkerwegzone bestaat uit zes ‘eilanden’, aan de rand van de wijk Middenhoven waarop kantoren staan. De Nota van uitgangspunten is een vroege stap in het proces om de kantoren te gaan transformeren tot woningen.

Sociale huur en betaalbare huur/koop

De door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie roept het College van B en W op om bij de uitwerking in de gebiedsvisie van de Bovenkerkerwegzone de ambities uit de ondertekende Woondeal 2023 ten aanzien van sociale huur en betaalbare huur/koop na te streven. 15 maart dit jaar ondertekende het Amstelveense college de MRA-woondeal. Het college heeft hiermee de intentie uitgesproken om samen met het Rijk en omliggende gemeenten, betaalbaar te gaan bouwen. Bij nieuwbouwprojecten is het streven ongeveer twee derde in het betaalbare segment.

'College wilde fors lager inzetten'

'Hoewel de handtekening op de MRA-papieren nog vers is, wilde het college in de Bovenkerkerwegzone fors lager inzetten op betaalbaar bouwen. Genoemde reden is dat de eigenaren/ontwikkelaars uit de kosten moeten komen en dit veel moeilijker is met woningen die goedkoper zijn,' melden de partijen in een persbericht. In de gisterenavond aangenomen motie wordt het College van B en W (VVD, D66, PvdA, GvA) opgeroepen zich ook bij de Bovenkerkerweg aan de uitgangspunten en intenties uit de door wethouder Elzakalai ondertekende MRA woondeal te houden.

Bouwlagen

Ook vraagt de gemeenteraad met het aannemen van de motie het college om bij de realisatie niet primair en alleen naar het aantal bouwlagen te kijken, maar ook andere bepalende factoren (zoals groenbeheer en energie) mee te nemen. Tenslotte vragen zij het college de gemeenteraad tussentijds op de hoogte te houden over de vertaalslag van de nota van uitgangspunten naar de volgende stap: de gebiedsvisie.

Gebrek

Gert Jan Slump (GroenLinks) : 'Er is een urgent gebrek aan sociale huur, middeldure huur (tot 1.100 euro) en betaalbare koop (tot 355.000 euro) in Amstelveen. Elk nieuwbouwproject moet gaan bijdragen aan de toevoeging in deze categorieën.'  Ruim de helft van alle Amstelveners heeft volgens de partijen een laag of middeninkomen, slechts 37 procent van de Amstelveense woningen is voor deze inwoners te betalen. 16 procent van de mensen met een laag en middeninkomen woont in een te dure woning. Daar komt nog bovenop dat met name de sociale huur de afgelopen vijf jaar is afgenomen van 32 procent naar 27 procent.'

'Amstelveen niet alleen voor happy few'

'Artsen, advocaten, directeuren en piloten kunnen zich duurdere woningen veroorloven en vinden, ook in de krappe Amstelveens woningmarkt, nog mooie woonruimte. Voor kappers, automonteurs, verzorgenden, verkoopmedewerkers, koks, politieagenten, brandweermensen en onderwijzers is dat momenteel heel anders. Deze mensen zullen voor het vinden van betaalbare woonruimte moeten verhuizen en zo raken we hen kwijt op cruciale plekken in onze stad.' Dianne Hoefakker (ChristenUnie) benadrukt daarmee dat Amstelveen niet alleen voor de happy few moet zijn, Amstelveen moet leefbaar zijn voor alle inwoners, bedrijven en bezoekers, een uitgebalanceerd woonaanbod is hiervoor cruciaal.

Niet van tafel vallen

Bert Rouwenhorst (CDA): 'Juist nu, bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten kunnen en mogen de ambities sociaal en betaalbaar volgens ons niet van tafel vallen. Bij de verdere plannen voor betaalbaar bouwen aan de Bovenkerkerweg moet daarbij niet alleen gekeken worden naar bouwen hoger dan 7 bouwlagen”.
Andere opties zijn om naast de bouwontwikkeling het eigendom en beheer van zowel de gebouwen, het groengebied en de energievoorziening erbij te betrekken. Juist in dit gebied hebben we de kans een nieuwe Amstelveense norm neer te zetten.'

Actieve regisserende rol

Gonnie van Rietschoten (Actief voor Amstelveen): 'Onze fracties pleiten ook voor het actiever betrekken van de huidige bewoners bij de ontwikkeling van de zes eilanden met het oog op onder meer de toekomstige (gezamenlijke) groenvoorziening en bouwrealisatie.  Patrick Adriaans (SP) en Ferry van Groeningen (bbA): 'Wij vinden dat de gemeente een stevige regisserende rol op zich moet nemen bij deze en volgende woningbouwprojecten. Ook verwachten wij van vastgoedeigenaren op de zes ‘eilanden’ juist nu in deze wooncrisis dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen vanuit de gedachte van ‘brede welvaart’ en hun rendementsverwachtingen daarop afstemmen en matigen.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 15:55

Kinderen t/m 12 jaar opgelet: maak met jouw Amstelveense natuurfoto kans op een Canon Zoemini 2-printer

Amstelveen – De fotowedstrijd Natuurlijk Amstelveen van Canon en Visit Amstelveen duurt nog tot en met komende zondag 21 april 2024. De wedstrijd kent ook een speciale kids-categorie (t/m 12 jaar). De  jonge fotograaf die de mooiste foto maakt wordt beloond met een een Canon Zoemini 2-printer in zakformaat, waarmee foto’s direct vanaf een smartphone geprint kunnen worden.  

Algemeen gisteren 14:38

Fietsendieven sloegen vorig jaar bijna 500 keer toe in Amstelveen

Amstelveen - Fietsendieven hebben vorig jaar flink huisgehouden in Amstelveen. In een jaar tijd werden bijna 500 aangiftes gedaan van fietsdiefstal. Het werkelijke aantal diefstallen ligt vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. 

Algemeen 17 apr. 2024 15:34

Meer dan helft dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Holland (87) reed op de fiets

Amstelveen - In de provincie Noord-Holland waren in 2023 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets. De provincie wil het aantal slachtoffers terugdringen door zich op basis van data te richten op locaties en doelgroepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is.

Algemeen 17 apr. 2024 11:28

Koningsnacht en Koningsdag 2024 Amstelveen: alles wat je moet weten

Amstelveen - Op 26 april Koningsnacht en 27 april Koningsdag bruist het weer als vanouds in Amstelveen, met een gezellige mix van vrijmarkten en festiviteiten. In veel wijken in de stad worden activiteiten en vrijmarkten georganiseerd. 

Algemeen 17 apr. 2024 10:39

Politie met Mobiel Media Lab & Veiligheidskraam naar Stadsplein Amstelveen

Amstelveen – Politie en gemeente geven op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april 2024 op het Stadsplein voorlichting over veiligheid. Vrijdag kunnen inwoners terecht bij een informatiekraam op de weekmarkt en zaterdag komt het Mobiel Media Lab van de politie naar het Stadsplein.