Martin Kortekaas (GroenLinks). Beeld: Katja Mali Fotografie

‘Gezond en zonder armoede de crisis door’

Amstelveen - Als het aan GroenLinks ligt gaat Amstelveen (financieel) gezond en zonder armoede de coronacrisis door. De partij heeft daartoe in een notitie een serie aanbevelingen gedaan aan het College van B en W.

De komende weken behandelt de gemeenteraad de Begroting voor 2021. Het college van B en W (bestaande uit VVD, D66, PvdA) vroeg alle partijen in de gemeenteraad al voor het verschijnen van de Begroting 2021 om ideeën te leveren voor het beleid in het komende jaar.

Notitie

GroenLinks Amstelveen pleit in haar oppositierol daarom voor een gerichte aanpak van de crisis en stuurt op 15 september een notitie getiteld ‘Gezond en zonder armoede de crisis door’.

‘Corona is een gezondheidscrisis met ernstige gevolgen, midden in de klimaatcrisis en de ecologische crisis in de wereld’, meldt GroenLinks in een persbericht.

De partij stelt in de notitie voor om te investeren in een duurzame economie en met een lokaal klimaatfonds te komen tot een Groen Banenplan. De partij is eveneens voorstander van 'modulair bouwen' in het onderwijs. De partij vraagt opnieuw aandacht voor de invulling van een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en betaalbare woningen. Martin Kortekaas, fractievoorzitter GroenLinks: ‘Amstelveen moet kiezen voor investeringen die zich op korte termijn terugbetalen in banen, duurzaamheid en biodiversiteit.’

Anti-inbrakenteam opheffen

Ook stelt de partij voor te besparen op een groot aantal zaken. De partij wil bijvoorbeeld dat het anti-inbrakenteam in Amstelveen wordt opgeheven omdat het niet zou werken. Ook ziet de partij graag dat er een streep wordt gezet door de starterslening voor woningstarters en in de plaats een vereveningsfonds voor sociale woningbouw komt. Daarnaast pleit de partij ervoor de tweede parkeervergunning duurder te maken om te kunnen investeren in groene mobiliteit (fiets +ov) en wil het onder andere de plannen voor het Oude Dorp versoberen en de toeristenbelasting verhogen.

'Geen antwoord op tweede golf'

GroenLinks stelt voor om in de gemeenteraad tot een gezamenlijke aanpak met brede steun te komen, want dat is volgens de partij nodig in deze ongekende crisis. ‘Maar het college maakt opnieuw geen gebruik van deze kans’, stelt de partij. ‘In de Begroting 2021 die het college nu op tafel legt is geen gericht aanpak te vinden van de economische crisis die het gevolg is van Corona. De begroting heeft geen antwoord op de tweede golf en wat daarna komt.’

Te rooskleurig

Het college beschrijft in de Begroting volgens GroenLinks wel de grote financiële risico’s die Amstelveen loopt, maar komt niet met voorstellen voor een goede financiële afdekking van die risico’s: 'Het college stelt daarmee de financiële situatie rooskleuriger voor dan die is. Het college komt met een aantal nieuwe voorstellen die niet in het CollegeUitvoeringsPlan staan, waarover de raad nog moet beslissen.'

En om die te betalen doet het college volgens de partij alvast een greep in de begroting van het volgende college, dat na de verkiezingen in 2022 zal aantreden. 'Het is goed dat het college investeert, maar het moet wel samen met de raad de juiste keuzes maken', vindt GroenLinks.

GroenLinks komt bij de behandeling in de komende weken met voorstellen om de plannen aan te passen. De volledige notitie ‘Gezond en zonder armoede de crisis door’ is te vinden op de website van GroenLinks Amstelveen.


Meer nieuws

112 vandaag 19:51

Overval op supermarkt Lindenlaan Amstelveen

Amstelveen - Aan de Lindenlaan in Amstelveen Zuid is maandagavond even voor 19.30 uur een supermarkt overvallen. Daarbij is gedreigd met een wapen; een onbekend geldbedrag is buitgemaakt.

Politiek vandaag 10:07

Burgerbelangen Amstelveen: biedt RTVA reële kans, pak uitgestoken hand aan

Amstelveen – Nu de lokale omroep RTVA tot 2024 de uitzendlicentie heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media, vindt de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat de gemeente er voor moet zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten en dat de hand die de omroep nu heeft uitgestoken aangepakt moet worden.