Lennart de Looze (Beeld: Katja Mali Fotografie)

GroenLinks baalt van verworpen motie Luchtkwaliteitsmeting

AMSTELVEEN - GroenLinks wil dat er in Amstelveen onderzoek wordt gedaan naar de luchtkwaliteit. De partij diende in de laatste raadsvergadering van afgelopen woensdag samen met CDA, AVA, BBA en SP een motie in om de luchtkwaliteit te gaan meten. Het voorstel kreeg de steun van de hele oppositie, maar werd net verworpen, door de tegenstem van VVD, D66 en PvdA.

GroenLinks diende de motie Luchtkwaliteitsmeting in met als doel om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meetnet aan te leggen van meetpunten die de luchtkwaliteit meten in alle Amstelveens wijken. ‘‘Amstelveen ligt in een stedelijke omgeving, de snelweg A9 loopt midden door onze stad en er vliegen dagelijks veel vliegtuigen vlak over ons hoofd; dit alles is een zware belasting voor de luchtkwaliteit”, zegt GroenLinks-raadslid Lennart de Looze in een persbericht van zijn partij over het belang van de motie.

Ziek

Volgens het Longfonds kunnen mensen ziek worden van ongezonde lucht. In december 2017 stuurde een collectief van longartsen nog een brandbrief aan de Tweede Kamer om alarm te slaan over het effect van vieze lucht op de gezondheid. Het aanleggen van een meetnet is volgens De Looze een eerste stap in de verbetering van de luchtkwaliteit in Amstelveen. ‘‘Meten is weten. Met de informatie dat een meetnet oplevert kunnen we veel effectiever en op lokaal niveau maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.’’

Het college van b en w was volgens GroenLinks tegen de motie omdat het allemaal te duur zou zijn. En de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA stemden dan ook tegen. GroenLinks en de hele oppositie wilden juist dat het onderzocht zou worden zodat de raad een keuze kan maken uit verschillende alternatieven om de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren.

Verbeteren

‘‘Alle partijen zeggen de luchtkwaliteit te willen verbeteren”, zegt De Looze. “Deze motie vraagt om op tafel te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor aanleg van een meetnet, met een financieel plaatje. Bij voorbaat zeggen dat het aanleggen van een meetnet te duur is, is niet aan het college. De raad kan zelf prima bepalen of de aanleg het daadwerkelijk waard is.’’

GroenLinks Amstelveen wil zich in blijven zetten voor gezonde lucht en wacht af met welke maatregelen het college komt om de luchtkwaliteit te verbeteren.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Bloemen bij Amstelveens ‘Hart van Medeleven’

Amstelveen - Het gemeentebestuur heeft vanmiddag samen met diverse inwoners bloemen gelegd bij het Amstelveense ‘Hart van Medeleven’, dat momenteel in de vijver van park De Stadstuinen ligt.

Wonen vandaag 10:36

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:10

Weer fietsen langs Beneluxbaan

Amstelveen - Het duurt niet heel lang meer voordat de fietsroute langs de Beneluxbaan weer volledig toegankelijk is voor fietsers. Diverse delen zijn inmiddels opengesteld en de gemeente verwacht dat vanaf half augustus volledig gebruik kan worden gemaakt van alle fietspaden die langs de Beneluxbaan in Amstelveen lopen.