Esther Veenboer

'Het is niet normaal dat ik niet één vrouw in mijn omgeving ken die nog nooit iets dergelijks heeft meegemaakt'

Amstelveen - Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA Amstelveen,  zegt verbijsterd te zijn over een melding van grensoverschrijdend gedrag binnen de PvdA. In een betoog onder de titel 'Grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen' laat ze weten dergelijk gedrag volstrekt onaanvaardbaar te vinden en het te veroordelen.

Veenboer schreef het volgende:

Twee weken geleden ik stelde ik vragen over een veilige (werk-) omgeving bij de gemeenteorganisatie, in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Afgelopen week hoorde ik over grensoverschrijdend gedrag in mijn partij.  Tot mijn verbijstering lijkt het erop dat de klachten niet voldoende serieus zijn genomen. Ik schrik hiervan, dit soort gedrag is volstrekt onaanvaardbaar en ik veroordeel het in elke vorm.

Wijdverbreid

De laatste jaren en de laatste weken wordt steeds zichtbaarder, wat vrouwen allang weten: hoe wijdverbreid grensoverschrijdend gedrag is.  Het instellen van een meldpunt, het aanstellen van vertrouwenspersonen en een duidelijk kader stellen met wat wel en wat niet acceptabel is een broodnodig startpunt. We merken echter in de praktijk dat protocollen en regels alleen dit gedrag niet voorkomen.

Uiteraard moeten er consequenties volgen op dit soort gedrag, maar dan is het eigenlijk al te laat. En met het verwijderen van 1 rotte appel is het probleem niet opgelost. Het is een (wereldwijd) cultureel probleem dat een bredere aanpak verdient. Mariëtte Hamer zal als regeringscommissaris voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dit thema op de agenda zetten. Dit is de eerste stap naar het aanpakken van dit brede maatschappelijke probleem.

Niet geheel zwart-wit

Ik wil dat vrouwen zich kunnen bewegen in een veilige omgeving waar je kunt aangeven wanneer iemand over jouw grens gaat en waar dit wordt gerespecteerd èn ondersteund door de anderen om je heen. We moeten elkaar kunnen aanspreken op wat wel en niet gepast gedrag is. Mannen hebben een belangrijke rol in het aanspreken van andere mannen op hun gedrag door het op te nemen voor vrouwen.

Het is niet geheel zwart-wit. Uiteraard zijn er gevallen die overduidelijk grensoverschrijdend zijn. Elk mens heeft een andere 'rugzak', een ander verleden en ervaart dingen anders. Het gaat in deze zaken niet om complimentjes of flirt gedrag dat als ongemakkelijk ervaren kan worden. Het gaat om echt grensoverschrijdend gedrag, vaak vanuit een machtspositie. Rekening houden met anderen en je respectvol opstellen vanuit gelijkwaardigheid is al een begin.

Niet normaal

En nee het is niet normaal dat ik niet één vrouw in mijn omgeving ken die nog nooit iets dergelijks heeft meegemaakt. In mijn eigen kring komen alle gradaties voorbij die je maar kunt voorstellen. Het is niet normaal dat je dat korte rokje niet aan kan, “je niet onder die brug had moeten fietsen” of ‘s avonds niet alleen over straat moet gaan om te voorkomen dat iemand aan je zit, of erger.

Dickpics

Het is niet normaal dat mijn dochter die nog op de middelbare school zit geregeld dickpics krijgt toegezonden van schoolgenoten. Dat jongens denken dat meiden dat leuk vinden is bizar. Dit gebeurt nu en is volstrekt onacceptabel!

Op deze Valentijnsdag is het goed om ons te realiseren dat het niet alleen om rode hartjes gaat, maar ook de realiteit van grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen onder ogen te zien. Er is niets huiselijks aan geweld binnen een gezin.

Vrouwen vinden (gelukkig) hun stem en durven zich nu uit te spreken. Hoog tijd om die beerput open te trekken en er iets aan te doen.

Esther Veenboer
Amstelveen, 14 februari 2022


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.