Klachten over malafide hondenuitlaatservices in Amsterdamse bos

Klachten over malafide hondenuitlaatservices in Amsterdamse bos Foto: AmstelveenZ

Amstelveen – De politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) heeft een toenemend aantal klachten ontvangen over malafide hondenuitlaatservices (zonder vergunning) in het Amsterdamse bos. Geregistreerde uitlaatservices zijn daar de dupe van, omdat er niet wordt gehandhaafd.


- Lees verder onder deze advertentie -

De niet-geregistreerde services zijn volgens AVA een doorn in het oog van Amstelveense hondenuitlaatbedrijven, die een dure vergunning hebben gekocht en met lede ogen moeten toezien dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt.

Regels geschonden

‘De regels die voor de uitlaatservices gelden, worden regelmatig geschonden door de malafide bedrijven, met alle gevolgen en overlast van dien,’ zo meldt AVA, dat vragen heeft gesteld aan het Amstelveense College van B & W.

AVA stelt de klachten van de Amstelveense ondernemers terecht te vinden: ‘Het kan toch niet zo zijn, dat er flink betaald moet worden voor een vergunning, waar niets tegenover staat en geen controle op is?’

AVA stelt blij te zijn dat in het Amsterdamse bos wel wordt gecontroleerd op loslopende honden (in de gebieden waar dat niet mag). 'Wij juichen dat toe. Het is belangrijk om hondeneigenaren bewuster te maken van ongewenste gevolgen (verstoring broedseizoen, veiligheid) van loslopende honden in de natuur.'

Vragen

De vragen die AVA heeft gesteld aan het College van B en W luiden alks volgt:

  1. Is het college er mee bekend dat in de praktijk niet danwel nauwelijks wordt gecontroleerd op het bezit van een vergunning uitlaatservice honden?
    b. Zoja, kan het college aangeven wat daarvan de reden is, en zo nee wil het college daarover informatie vragen aan de gemeente Amsterdam?
    c. Indien dit een gebrek aan capaciteit betreft, is het college bereid bij de gemeente Amsterdam aan te dringen deze capaciteit te verruimen, zodat tot adequate handhaving kan worden gekomen? 
    d. Indien dit een prioriteitskwestie is, is het college bereid bij de gemeente Amsterdam er op aan te dringen aan de handhaving een hogere prioriteit toe te kennen?
    e. Ziet het college mogelijkheden dat de gemeente Amstelveen zelf in een deel van de handhaving voorziet?

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties