Linda Roos

Meer kritiek op bosplan: 'Het Amsterdamse bos gaat in de richting van een pretpark' [Update]

Amstelveen - Voormalig fractievoorzitter van de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), Linda Roos, is ook ten strijde getrokken tegen de Nota Bosplan 2020-2030 die de gemeentebesturen van Amsterdam en Amstelveen begin juni hebben gepresenteerd. Ook oud-wethouder John Levie keert zich tegen de Nota.

Roos nam in 2017 afscheid van de politiek maar toont zich als fervent bezoeker van het Amsterdamse bos opnieuw strijdbaar. Ze somt in een uitvoerige notitie haar bezwaren op tegen het nieuw Bosplan en doet zelf diverse voorstellen, die tegemoet komen aan onder andere de circa 8000 ondertekenaars van een petitie tegen het nieuwe Bosplan (zie hier).

Petitie

De voormalig politica, die de petitie van harte ondersteund en ook heeft ondertekend, heeft officieel haar zienswijze gedeeld op de bosplannen, die nog tot 30 juli 2020 ter inzage liggen. Roos ging voorafgaand aan haar reactie op de plannen in gesprek met diverse vaste gebruikers van het bos en vindt onder andere dat in de nieuwe Nota diverse niet onderbouwde beweringen (aannames) staan. Ook heeft ze veel vragen over de Bosnota. Ze opteert ervoor de Nota in te trekken.

Verwijderen van paden

Zo stelt Roos, nog altijd prominent lid van bbA, dat het verwijderen van de parallelle paden, zoals in het Bosplan voorgesteld, geen goed idee is en de paden te behouden. 'Verwijderen van paden zal leiden tot krapte bij (meer) bezoekers en ook de bruikbaarheid en verscheidenheid van het bos neemt daarmee af', stelt Roos.

Honden

Roos vindt het ook volstrekt onduidelijk of en in hoeverre er sprake is van conflicten met loslopende honden, zoals in het Bosplan wordt gesuggereerd. Dit geldt ook voor de schade aan flora en fauna die honden zouden veroorzaken. 'Zijn de betreffende aannames met cijfers te onderbouwen?' vraagt ze zich zich af.

'Bij het beleid ten aanzien van het losloopgebied is met de huidige ruimte, waar ook nog restricties gelden, onvoldoende ruimte. Daarbij mee te wegen dat vele bezoekers met hond een gemengd gebruik van het bos maken. Dit door wandelen en fietsen en recreëren. Voor delen waar honden tot overlast kunnen zijn bestaat nu al de april/oktober regeling zoals bij de grote vijver.'  Roos doet het uitdrukkelijke verzoek om de bestaande gebieden en bestaande mogelijkheden voor loslopende honden niet te wijzigen.  De voorgestelde speelplaatsen voor honden zijn volgens haar absoluut geen alternatief (te veel op een klein oppervlak).

Terugdraaien multi-gebruik paden

De al doorgevoerde wijziging om alle paden voor zowel voetganger, fietsers en (loslopende) honden open te stellen leidt volgens Roos tot veel irritaties en onveilige situaties.  'Op grond van de hiermee opgedane praktijkervaring dient deze maatregel te worden teruggedraaid. Zodanig dat (race, cross en toer) fietsen uitsluitend op daartoe aangewezen fietspaden mogen worden gebruikt. Nog afgezien van een duidelijk verbod op gemotoriseerd (bromfiets, scooter, 40 km fiets) verkeer,' zegt ze.

Zwaar verkeer

Roos vindt het ook onduidelijk welke maatregelen zijn getroffen om de schade die wordt veroorzaakt door zwaar verkeer (onder andere door festivals) te voorkomen en in hoeverre het gebruik van bijvoorbeeld zware vrachtwagens en tractoren kan worden beperkt.

Niet hufterproof

Ook meldt Roos dat de houten bankjes in het bos niet hufterproof blijken en regelmatig worden vernield, of in brand gestoken. 'Is hier een andere vorm van meubilair mogelijk?  Eveneens in verband met huftergedrag (brandjes steken) verdient het liggende hout op risico-plaatsen aandacht. Dit geldt zeker in de droge zomertijd', aldus Roos.

Pretpark Amsterdamse bos

‘Met meer evenementen, voorzieningen als boomhutten, skatebaan, crossbaan en voedselbos vindt Roos dat het Amsterdamse bos in de richting gaat van een pretpark: 'Dit heeft ernstige consequenties op vooral de rust, sport en de recreatiemogelijkheden waarvoor het bos zo centraal staat in de omgeving. Met mij opteren vele bosgebruikers  er voor het Bos laten zoals het is en de nota in te trekken,’ zegt Roos.

Volgens Roos is duidelijk dat groenvoorzieningen van belang zijn voor welzijn en welbevinden van grote groepen stedelingen. ‘Dat deze voorzieningen geld kosten en van de exploitatie geen sluitende business case is te maken is evident. Het lijkt zeker de moeite waard te zoeken naar fondsenwerving  door direct of indirect belanghebbenden (gemeenten, bedrijven, onroerend goed in omgeving). Maar om te trachten via evenementen in het Bos netto realistische inkomsten te krijgen is een heilloze weg.’

Vragen bezoekersaantallen

Roos heeft veel vragen over gesuggereerde bezoekersaantallen: 'Veel van de in de nota voorziene wijzigingen zijn gebaseerd op een groeiend aantal (6 mln++) aantal bezoeken. Hierbij is niet duidelijk hoe deze aantallen zijn opgebouwd. Gaat het om bezoeken (van een persoon meer keer per dag)? Gaat het om echte bos bezoeken/kers of zijn de aantallen gebaseerd op bezoeken aan de randen zoals de Bosbaan, Spa, tennis, hockey  en parkeerplaatsen?  Is dit uit te splitsen en in welke mate heeft dit invloed op het gebruik van voorzieningen in het bos?', aldus Roos.

De Bosplan-nota ligt nog tot en met 30 juli 2020 ter inzage. Meer informatie om te reageren op het Bosplan 2020-2030 is te vinden op de website van gemeente Amstelveen (klik hier).

Update 29-7: Ook voormalig bbA-wethouder John Levie is tegen de gepresenteerde plannen en vindt dat deze ingetrokken moeten worden (zie hier). hij heeft een serie vragen opgestuurd op wethouder Floor Gordon (D66). 

john_levie_bba_oud_wethouder.jpg
John Levie.

 


Meer nieuws

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:17

Cultuurcentrum Griffioen opent nieuw theaterseizoen

Amstelveen - Cultuurcentrum VU Griffioen is gestart met de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. In voorgaande jaren gebeurde dit altijd in april of mei. “Dit seizoen pakken we een hoop zaken net iets anders aan dan normaal”, aldus de Griffioen.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Waarom geen nieuwe spoorlijn parallel aan de A9?

Amstelveen – Met een nieuwe spoorlijn die parallel loopt aan Rijksweg A9 tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Amsterdam Zuidoost zou de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.