'Mensen Maken Amstelveen' officieel van start

'Mensen Maken Amstelveen' officieel van start Foto: Gemeente Amstelveen

AMSTELVEEN - De officiële aftrap van 'Mensen Maken Amstelveen' is gisterenavond (woensdag 19 april) zeer druk bezocht. Burgemeester Mirjam van ’t Veld verrichtte de opening en aftrap in de nieuwe 'Huiskamer van Amstelveen' in het gemeentehuis.


- Lees verder onder deze advertentie -

Burgemeester Mirjam van ’t Veld legt uit: 'Met Mensen maken Amstelveen willen we een beweging op gang krijgen waarbij inwoners en partijen met elkaar in gesprek gaan. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Door met elkaar de dialoog aan te gaan kunnen we mensen en groepen aan elkaar verbinden.

Inspirtatiebron
Volgens de burgemeester, ze had vooraf gevraagd of bezoekers foto's mee konden nemen van Amstelveners die voor hen bijzonder zijn, helpt het om elkaar de hand te reiken en elkaar zo meer te begrijpen: 'We willen graag dat onze inwoners en instellingen ook de handschoen oppakken en aan de slag gaan met Mensen Maken Amstelveen. Zij zijn immers de kracht van onze samenleving, onze inspiratiebron.'

Aanleiding
Van 't Veld: 'De samenleving verandert. Mensen leven meer in hun eigen wereld met gelijkgestemden. Mensen die anders denken of anders zijn, komen elkaar nauwelijks tegen, terwijl Amstelveen een steeds grotere diversiteit binnen haar samenleving kent. Hiermee ontstaat het risico dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Binnen Mensen maken Amstelveen stellen we de vraag hoe mensen met elkaar om willen gaan in Amstelveen. In deze tijden van verharding, waarbij helaas nog steeds sprake is van terreur en geweld in de wereld, is omkijken naar elkaar, elkaar op een positieve manier stimuleren en het geven van vertrouwen een groot goed,' aldus Van 't Veld.

mensenmakenamstelveen.nl
'Vertrekpunt van Mensen Maken Amstelveen is de olievlekwerking. De gemeente lanceert een platform, www.mensenmakenamstelveen.nl, waarmee de dialoog in de stad wordt aangezwengeld. Die dialoog vindt plaats tussen inwoners onderling, binnen verenigingen, in de wijken, tussen inwoners en bedrijven/instellingen tussen inwoners en de gemeente en tussen de medewerkers onderling. Mensen maken Amstelveen is van iedereen, want mensen maken Amstelveen.'

Resultaat
'Wanneer inwoners, instellingen en bedrijven met elkaar in gesprek gaan, ontstaan eveneens wensen en ideeën met betrekking tot participatie. Het zorgt ook voor een breder effect. Alle inzichten worden gebundeld in de vorm van een soort manifest. Het manifest geeft ons handvatten voor een nog betere participatie en geeft ons antwoord op vragen zoals: Hoe gaan we met elkaar om in de stad?
Wat wilt u zelf doen voor Amstelveen? Wat verwacht u van de gemeente?,' aldus Van 't Veld tot slot.

In kaart gebracht

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties