Gemeente Amstelveen

Monumentaal pand Amsterdamseweg raakt verder in verval: gemeente grijpt in

Amstelveen -  De gemeente Amstelveen houdt de vinger aan de pols als het gaat om de staat van twee monumentale panden in Amstelveen: het voormalige KwikFit-pand aan de Amsterdamseweg en het Jagershuis aan de Amstelzijde. Beide monumenten kampen met achterstallig onderhoud.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B en W een update over de stand van zaken.

Voormalige KwikFit-pand (gemeentelijk monument)

De Vereniging Historisch Amstelveen uitte in 2018 per brief haar zorgen over het duurzaam behoud van het toenmalige KwikFit-pand aan de Amsterdamseweg. In datzelfde jaar is het pand aangewezen als gemeentelijk monument.

Het college van B en W koos er op dat moment voor niet meteen te handhaven, maar bij verdere verslechtering van de situatie alsnog handhavend op te treden. Toezichthouders hebben in april geconstateerd dat er sinds december 2018 geen enkel onderhoud heeft plaatsgevonden en de (uiterlijke) staat zienderogen verslechtert. De buitenzijde verkeert momenteel in vervallen staat en er wordt niet voldaan aan de instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten. De gemeente is daarom een handhavingsprocedure gestart.

kwikfit.jpg
Een eerder bezoek van een vertegnwoordiger van de Vereniging Historisch Amstelveen en wethouder Raat aan het voormalige KwikFit-pand

Jagershuis (Rijksmonument)

Begin februari van dit jaar is overeenstemming bereikt met de pandeigenaar van het Jagershuis over de onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om aan de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten te voldoen. Het plan van aanpak van de pandeigenaar voldoet aan de eisen die het college van B en W heeft gesteld naar aanleiding van het advies van de Erfgoedcommissie. De onderhoudswerkzaamheden moeten in augustus 2022 zijn afgerond. Een toezichthouder van de gemeente controleert regelmatig de voortgang. Inmiddels zijn er al werkzaamheden uitgevoerd.

Erfgoed

“In Amstelveen hechten we veel waarde aan ons historisch en cultureel erfgoed samen met de Vereniging Historisch Amstelveen en andere betrokkenen”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “We houden dan ook in de gaten of er bij monumenten wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht. Monumenten maken Amstelveen onmiskenbaar tot het Amstelveen dat wij kennen, met haar eigen ontstaansgeschiedenis en haar eigen identiteit. Het duurzaam behoud van dat erfgoed is dan ook van groot belang.”


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Tweede verdachte vast in mysterieuze zaak rond doodgeschoten pakketbezorger (23) Amstelveen

Amstelveen - In het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 23-jarige Amstelvener heeft de recherche een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 71-jarige man met zowel de Israëlische als de Poolse nationaliteit. Eerder dit jaar, in april, werd in Duitsland ook al een 72-jarige man aangehouden met de Israëlische en de Litouwse nationaliteit.  

112 vandaag 09:03

Bouwmaterialen Uithoornlijn in vlammen op

Uithoorn – In Uithoorn  zijn bij een brand in de vroege ochtend van dinsdag op woensdag diverse bouwmaterialen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Uithoornlijn in vlammen opgegaan.