Nieuwbouwproject Middenwaard in stroomversnelling

Nieuwbouwproject Middenwaard in stroomversnelling Foto: De Middenwaard zoals deze was voor de afgraving

AMSTELVEEN - De werkzaamheden voor het afgraven van De Middenwaard (de dijk tussen de wijken Waardhuizen en Groenelaan) ten faveure van woningbouw starten naar verwachting in november 2016. Medio 2017 volgt de uitgifte van kavels.


- Lees verder onder deze advertentie -

Aan de oostkant komen met name particuliere kavels te liggen (parallel aan Turfschip, en tegenover Golfbaan Amsteldijk), terwijl  aan de westzijde meer hoogbouw komt, waar een projectontwikkelaar aan de slag gaat. De westzijde van De Middenwaard krijgt een meer stedelijk karakter - en de oostzijde een meer landelijk karakter met vermoedelijk duurdere woningen.

Afgraven
De afgravingswerkzaamheden aan de dijk duren van november 2016 tot en met mei 2017, waarna het hele gebied bouwrijp wordt gemaakt.  Dat meldt de gemeente in een brief aan een omwonenden. In de brief wordt met geen woord gerept over vervuiling van de dijk, terwijl de grond wel degelijk verontreinigd is, zo bleek uit de openbare aanbesteding die de gemeente eerder dit jaar deed.

Afslag A3
Op het dijklichaam tussen de wijken Waardhuizen en Groenelaan was in vroeger jaren een afslag van snelweg A3 gepland, maar die kwam er nooit.


Reacties