Een vliegtuig boven Villa Randwijck [AmstelveenZ]

Om de paar minuten komt een vliegtuig over bij bezoek van luchtvaart-minister aan Amstelveen

Amstelveen - Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat - luchtvaart) heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan Amstelveen om te praten over onder andere de groei van Schiphol. Illustratief: tijdens de besloten bijenkomst was om de paar minuten het gebrul van overvliegende vliegtuigen te horen.

Het vliegtuiggebulder was de minister in ieder geval niet ontgaan tijdens haar Amstelveense bezoek, dat plaatsvond in wijkcentrum Villa Randwijck in Amstelveen Noord; het centrum ligt niet geheel toevallig pal onder een drukke aanvliegroute die maandagmiddag volle bak in gebruik was. 

Voor bewoners is de overlast veelal dagelijkse kost. Het vele gebulder heeft misschien wel indruk gemaakt; tijdens de besloten bijeenkomst praatte de minister naar verluidt openhartig met bewoners, ondernemers en bestuurders uit Amstelveen. De minister liet zich vandaag bijpraten door diverse ervaringsdeskundigen, onder wie bewoners die toenemende overlast ondervinden van vliegtuigen.

Nuttig

Van Nieuwenhuizen sprak na afloop van een nuttige bijeenkomst die haar beter inzicht heeft gegeven in de kwestie van de groei van de luchthaven. 'Je merkt dat bewoners niet tegen Schiphol zijn, maar wel dat de grens van overlast in zicht of bereikt is', aldus Van Nieuwenhuizen. Ook bleek de minister uit de bijeenkomst dat de meetmethoden en registraties van overlast te ondoorzichtig en ingewikkeld zijn voor veel bewoners. Dat kwam zowel tijdens haar bezoek aan Amstelveen, als eerder op de dag in Hoofddorp naar voren.

Groeien

Van Nieuwenhuizen maakte recent bekend dat Schiphol na 2020 in kleine stapjes zou kunnen groeien, maar echt alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden. De kern van haar nieuwe benadering is  ‘Eerst zien dan geloven’ is, waarbij wettelijk wordt vastlegd dat de overlast van de luchthaven voor de omgeving steeds verder afneemt. Toeval of niet, wethouder Herbert Raat sprak ook al van 'Eerst zien dan geloven' in een eerdere blog over de luchthaven.

Vlnr: Wethouder Floor Gordon, burgemeester Tjapko Poppens, minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Herbert Raat.

Ook burgemeester Tjapko Poppens en wethouders Floor Gordon (EZ, D66) & Herbert Raat (Schiphol,VVD) waren namens het Amstelveense college van B en W van de partij. Gordon en Raat spraken van een openhartige en ordentelijke bijeenkomst waar iedereen zijn hart kon luchten. 'Het was een heel open gesprek', aldus Gordon.

Raat heeft al meerdere keren uitgesproken dat Amstelveen voorstander is van een luchthaven in zee, om de overlast voor Amstelveen en de regio te beperken. De minister gaf aan dat als één van de opties te zien. 'Maar we weten ook dat die optie heel veel geld gaat kosten en bijzonder gecompliceerd is'.

Amstelveen overhandigde minister Van Nieuwenhuizen het boek de Monumenten van Amstelveen.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 08:27

Amstelveen stelt 65.000 euro beschikbaar aan Urbanuskerk

Amstelveen – Gemeente Amstelveen heeft voor de restauratie van de monumentale Urbanuskerk in Bovenkerk eenmalig 65.000 euro beschikbaar gesteld: met het geld wordt in hoofdzaak nieuw voorzetglas voor de speciale glas-in-loodramen betaald en wordt de kerk bovendien fraai uitgelicht.

Politiek gisteren 16:43

Opluchting om gemeentelijke aanschaf 'HogeNood app'

Amstelveen – Met de door gemeente Amstelveen aangeschafte HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone tegenwoordig direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet in Amstelveen vinden. 

Algemeen gisteren 14:30

KWF haalt bijna 30.000 euro op in Amstelveen tijdens collecteweek

Amstelveen - Tijdens de collecteweek in Amstelveen is door vrijwilligers van het KWF maar liefst € 29.836,- opgehaald. 'We zijn iedereen in Amstelveen heel dankbaar voor hun gift', zegt Bas Gijsbers, secretaris van collecteteam Amstelveen.