Pixabay.com

Oppositiepartij bbA verwijt college met twee maten te meten

Amstelveen - De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat de zeven oppositiepartijen in Amstelveen in de voorbereiding op de gemeentelijke begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het College van B en W. 

Fractievoorzitter van bbA, Ruud Kootker stelt dat bbA op 8 september via een brief van het College gevraagd is ideeën in te dienen voor de begroting van het komende jaar. 'Daarbij werd uitdrukkelijk aangegeven dat de financiële ruimte zeer beperkt is. Sterker nog, het College liet weten dat nieuwe uitgaven wel kunnen plaatsvinden als daar oude uitgaven voor worden ingeleverd', meldt Kootker.

Deuk in reservepositie

Hij vervolgt: 'Maar nu blijkt dat het College zelf zich niet aan dat uitgangspunt houdt. Het komt zelf met meer dan 63 miljoen aan incidentele uitgaven, verbruikt het overgrote deel van de extra 22 miljoen opbrengst van de Eneco-gelden en slaat een deuk in de reservepositie van de stad. De structurele uitgaven worden weliswaar beperkt, maar daar staat dan tegenover dat er geld geleend gaat worden en de lasten naar de toekomst worden doorgeschoven.'

Meten met twee maten

'BbA kan niet anders dan concluderen dat het college overduidelijk met twee maten meet', stelt de partij in een zondag uitgebracht persbericht. 'Van bezuinigingen door het college zelf is nog helemaal geen sprake. Verder dan de constatering dat het college een traject van begrotingsdoorlichting gaat opstarten, komt het niet. En dat terwijl al in 2018 duidelijk was dat de structurele begrotingsruimte zeer beperkt zou zijn. bbA heeft daar tot vervelens toe op gewezen.'

College schuift lasten door

Het heeft er volgens Kootker alle schijn van dat dit college koste wat het kost haar eigen partijpolitieke ambities in deze raadsperiode wil realiseren en de lasten doorschuift naar een nieuwe raadsperiode. Dat steekt des te meer omdat het college, zo stelt Kootker, vorig jaar aan de raad had toegezegd raadsbreed overleg te voeren om te bespreken aan welke knoppen gedraaid zou kunnen worden om een toekomstig en bestendig financieel beleid voor Amstelveen zeker te stellen. Dat overleg heeft niet heeft plaatsgevonden.  Wel kiest het college ervoor met sparen vooraf te stoppen (reserves verdwijnen), te “betalen tijdens gebruik” (schulden aangaan), bezuinigingen achterwege te laten en de OZB ( het stokpaardje van de VVD) onbesproken te laten'. 

Draagvlak

'Nadat het coronavirus zijn intrede had gedaan, is door Burgerbelangen Amstelveen ook nog het voorstel gedaan raadsbreed een plan van aanpak en een uitvoeringsprogramma te maken,' zo meldt de partij: 'Dat werd afgewezen door het college dat bij monde van wethouder Raat liet weten dat de meerderheid, lees VVD, D66 en PvdA, nu eenmaal de macht heeft en dat zij dus bepalen.'

Kootker noemt het huidige College van B en W 'niet een college dat op zoek gaat naar een zo groot mogelijk draagvlak in de raad, maar een college dat gedijt op de beperkte meerderheid aan zetels in de raad'. De bbA-fractievoorzitter vindt dat het tijd is voor verandering. Hij is van mening dat het maatschappelijk draagvlak voor dit college onder druk staat: Steeds meer ziet bbA dat Amstelveners zich niet langer kunnen vinden in de ambities van dit college die kennelijk niet meer stroken met de wensen en behoeften van de inwoners van Amstelveen'.


Meer nieuws

112 vandaag 19:51

Overval op supermarkt Lindenlaan Amstelveen

Amstelveen - Aan de Lindenlaan in Amstelveen Zuid is maandagavond even voor 19.30 uur een supermarkt overvallen. Daarbij is gedreigd met een wapen; een onbekend geldbedrag is buitgemaakt.

Politiek vandaag 10:07

Burgerbelangen Amstelveen: biedt RTVA reële kans, pak uitgestoken hand aan

Amstelveen – Nu de lokale omroep RTVA tot 2024 de uitzendlicentie heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media, vindt de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat de gemeente er voor moet zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten en dat de hand die de omroep nu heeft uitgestoken aangepakt moet worden.