Pixabay.com

PvdA en LH pleiten voor meer samenwerking tussen subsidieontvangers

Amstelveen - Op initiatief van Jacqueline Höcker van Lijst Höcker (LH) en Esther Veenboer van de Partij van de Arbeid (PvdA) wordt vanavond (24 maart 2021) tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met als doel het maatschappelijk effect van subsidies, die vanuit de gemeente verstrekt worden, te vergroten.

Uit een recent onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat de subsidieverstrekking in Amstelveen goed op orde is, maar uit aanbevelingen van de Rekenkamer komt naar voren dat het ambitieniveau van de gemeente wel wat hoger mag zijn:  er ligt een uitdaging om verschillende subsidieontvangers meer met elkaar te laten samenwerken, waardoor een groter maatschappelijk effect tot stand komt.

Groter draagvlak

Jacqueline Höcker (LH) licht toe: 'Het is mooi dat subsidieverstrekking binnen de gemeente goed op orde is, echter mag het maatschappelijk effect van de verstrekte subsidies ook beter voor het voetlicht treden. Samenwerking en verbinding met andere subsidieontvangers zorgt voor een groter draagvlak om het maatschappelijk effect breed neer te zetten. De praktijk leert ons dat instellingen en organisaties meer en meer bereid zijn om samen te werken.'

Regie voeren

Esther Veenboer (PvdA) vult aan: 'Juist omdat het zo goed gaat beveelt de rekenkamer aan dat Amstelveen nog meer ambitie mag hebben bij subsidieverstrekking. Zo kan de gemeente nog meer regie voeren om verschillende subsidieontvangers te verbinden. Met deze motie willen we juist dat ambitieniveau kracht bij zetten. Zodat Amstelveen haar hoge niveau van dienstverlening voor onze inwoners waar kan blijven maken en Amstelveners nog beter bediend kunnen worden.'

Rekenkamer

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In die onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer onderzoekt elk jaar een of meer onderwerpen.


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.