PvdA vraagt aandacht voor armoede onder zzp’ers

Amstelveen – De PvdA maakt zich zorgen over werkende Amstelveners, die niet kunnen rondkomen omdat hun baan te weinig geld opbrengt. In verband hiermee heeft gemeenteraadslid Suzanne Piet vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (b en w).

Onlangs verscheen het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dit rapport presenteert de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders.

Minimumloon

Het SCP concludeert dat het aantal werkende armen groeit. In Nederland leeft 4,6% van de werkenden in armoede. Dit kan komen door werk zonder cao-afspraken of omdat de werkenden onder het minimumloon verdienen. Bijna de helft van deze mensen werkt als zelfstandige.

Het SCP waarschuwt in het rapport dat gemeenten in hun armoedebeleid relatief weinig specifieke aandacht schenken aan werkende armen. Piet heeft daarom namens de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan b en w.

Ondersteuning

Zo wil Piet onder meer weten hoe groot het percentage van werkende armen is in Amstelveen en of dit aantal ook toeneemt. Daarnaast is het raadslid benieuwd in hoeverre de gemeente zorgt voor ondersteuning van de werkende armen en of er maatregelen getroffen worden om armoede onder zzp’ers tegen te gaan?


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Bloemen bij Amstelveens ‘Hart van Medeleven’

Amstelveen - Het gemeentebestuur heeft vanmiddag samen met diverse inwoners bloemen gelegd bij het Amstelveense ‘Hart van Medeleven’, dat momenteel in de vijver van park De Stadstuinen ligt.

Wonen vandaag 10:36

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:10

Weer fietsen langs Beneluxbaan

Amstelveen - Het duurt niet heel lang meer voordat de fietsroute langs de Beneluxbaan weer volledig toegankelijk is voor fietsers. Diverse delen zijn inmiddels opengesteld en de gemeente verwacht dat vanaf half augustus volledig gebruik kan worden gemaakt van alle fietspaden die langs de Beneluxbaan in Amstelveen lopen.