De Emergohal gezien vanaf de Bovenkerkerpolder

Streep door woningbouw op plek Emergohal

Amstelveen - De woningbouwplannen op de plek van de Emergohal - en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de sporthal naar het nieuw te bouwen Hermann Wesselink College, gaan niet door.

Op de locatie waren woningen gepland en er was al een principe-besluit over genomen, maar nieuwe berekeningen wijzen uit dat de gemeente miljoenen euro's zal inschieten bij het plan, dat in de portefeuille van ex-wethouder Peter Bot (bbA) zat.

Het blijkt enerzijds dat de grondexploiatie lang niet zo voordelig blijkt als werd voorgespiegeld en ook dat de verplaatsing van de sporthal veel duurder uitvalt, mede door de eisen die aan een nieuwe sporthal worden gesteld.

'De verhouding tussen kosten en baten van de verplaatsing van de Emergohal is omgeslagen met een aanzienlijke kans dat hierop substantieel zal moeten worden toegelegd', meldt demissionair wethouder Herbert Raat (VVD) in een raadsbrief. De kosten van  de sporthal zouden volgens berekeningen 2 miljoen hoger uitvallen. 

'Het voornemen tot verplaatsing was vooral ingegeven door een aanzienlijk positief financieel resultaat dat hiermee leek te kunnen worden behaald. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt naar het oordeel van ons college de bestaansreden voor het verplaatsingsplan en verdient het de voorkeur, in de gymnastiekbehoefte van het Hermann Wesselink College te voorzien middels vervanging van de huidige vier gymnastiekzalen', aldus Raat in de brief.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis.