Burgemeester Mirjam van 't Veld tijdens een toespraak in het raadhuis

Vertrek Van 't Veld niet te wijten aan verziekte Amstelveense bestuurscultuur

AMSTELVEEN – Het opmerkelijk vroege vertrek van burgemeester Mirjam van ’t Veld uit Amstelveen kan niet worden geschoven op een niet deugende Amstelveense bestuurscultuur. Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn heeft na talloze gesprekken geconcludeerd dat Amstelveen juist een plezierige en goed bestuurde gemeente is.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke ambtsbrief van Eenhoorn aan de Commissaris van de Koning. Uit die brief valt op te maken dat Van ’t Veld zich ongemakkelijk blijkt te hebben gevoeld in de bestuurscultuur van Amstelveen. Ook blijkt dat ze soms afstand voelde in de Amstelveense politiek, mede omdat haar ambities (zoals het project ‘Mensen Maken Amstelveen’) kennelijk niet breed en enthousiast werden gedragen.

Keuzes

Mede door een door Van ‘t Veld zelf gevoed signaal, zou de cultuur in de bestuurs-top van de gemeente verre van optimaal zijn. Maar naar nu blijkt was het met name Van ’t Veld zelf die in de uitoefening van haar functie van burgemeester niet de juiste keuzes maakte. Dat kan worden opgemaakt uit de zorgvuldig opgestelde brief waarin Eenhoorn stelt dat een burgemeester zich goed thuis kan voelen in Amstelveen, maar dan wel als de burgemeester de verbinding met politiek, gemeenteraad en college voortdurend kan vasthouden.

Bestuurscultuur

Eenhoorn werd in het najaar van 2017, door Commissaris van de Koning Johan Remkes, benoemd tot waarnemend burgemeester van Amstelveen, ook met een duidelijke missie om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur. Van ’t Veld vertrok in 2017 na 3 jaar uit Amstelveen om voorzitter te worden van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Gelderse Vallei, waarop bij de Commissaris de alarmbellen afgingen. 

VVD

Eenhoorn gaat ook in op de relatief stevige rol van de VVD in Amstelveen. Die is volgens Eenhoorn 'opvallend' zowel door het grote aantal zetels als de politieke ervaring en sterke leiding van de partij. Dat de ervaring van de VVD-wethouder (Herbert Raat) gewicht in de schaal legt en dat hij een ervaringsvoorspong had op de overige wethouders noemt hij evident, maar volgens Eenhoorn is er inde loop van de tijd een bevredigend evenwicht ontstaan. 

Voor de muziek uitlopen

Eenhoorn stelt in de brief (die subtiel verzachtend is maar er eigenlijk op neer komt dat Van ’t Veld met te weinig draagvlak haar eigen ambities wilde waarmaken) dat een inhoudelijke rol voor een burgemeester pas aan de orde kan zijn als die ruimte gegeven wordt. ‘Een voortdurende zorg van de burgemeester is om niet te ver voor de muziek uit te lopen of jezelf ambities te stellen, waarvoor niet eerst een breed en enthousiast politiek draagvlak is geconstateerd. Anders wordt een voortdurende frustratie en isolatie je deel.'

Baken

Volgens Eenhoorn moet de komende burgemeester van Amstelveen een baken zijn voor de bevolking, met soms een enthousiasmerende en dan weer een empatische aanpak. De burgemeester moet zich daarbij vooral richten op de kwaliteit van het bestuur en op de eigen burgemeestersportefeuille.

Respect

Eenhoorn sprak de afgelopen maanden met talloze betrokkenen om de bestuurscultuur te kunnen duiden, vooral ook met het oog op de komst van een nieuwe burgemeester en de nieuwe (recent geïnstalleerde) gemeenteraad. Eenhoorn constateert op basis van de vele gesprekken niet alleen dat Amstelveen een plezierige en goed bestuurde gemeente is; van politieke ruilhandel en/of handjeklap, zoals kennelijk werd gesuggereerd, is volgens Eenhoorn ook geen sprake. Hij vindt juist dat er in de politieke arena ruimte wordt gegund, waarbij er respect voor elkaar bestaat.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:32

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Amstelveen - Op 4 juni ontving Renske Peters uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jaarlange, onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland. 

Kunst & Cultuur gisteren 11:00

Kaartverkoop Schouwburg Amstelveen vliegend van start

Amstelveen - Het nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Amstelveen valt in de smaak bij het publiek. Op zaterdag 3 juni ging de voorverkoop voor het nieuwe seizoen vliegend van start. Vooral voor cabaret was de belangstelling groot, maar ook de rest van de programmering valt in goede aarde; met bijna 20.000 verkochte kaarten op de eerste dag van de verkoop spreekt het theater van een heel mooie start van de voorverkoop.