De Zwarte Kat

Actief voor Amstelveen blijft situatie rond Café Zwarte Kat ‘duister’ vinden

Amstelveen - De ontwikkelingen rond het woningbouwplan op de locatie van het voormalige Café De Zwarte Kat blijft volgens de politieke partij Actief voor Amstelveen ‘duister’. Fractievoorzitter Michel Becker wil meer duidelijkheid, nadat de gemeente de eerder gesloten overeenkomst met de projectontwikkelaar gedeeltelijk openbaar maakte.

Op de locatie lag een plan klaar voor de ontwikkeling van drie villa's, maar de Raad van State zette daar een streep door na protest van omwonenden. De gemeente heeft echter nog geen definitieve streep gezet door de herontwikkeling en ging begin februari in gesprek met omwonenden.

Vertrouwen

Becker is van mening dat dat overleg met omwonenden onvoldoende helderheid teweeg heeft gebracht: 'Er blijven, ook na de gedeeltelijke bekendmaking van de anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar onduidelijkheden. Juist met een volledige bekendmaking – zoals ook andere gemeenten soms doen, zou een deel van het weggevallen vertrouwen van bewoners kunnen herstellen,' aldus Becker.

Foto Michel Becker fractievoorzitter AVA.jpg
Michel Becker (Actief voor Amstelveen)

Namens Actief voor Amstelveen wil Becker weten  waarom het College van B en W wel een inspanningsverplichting richting ontwikkelaar voelt en in zijn ogen niet de verantwoordelijkheid richting bewoners.

'Welke zwaarwegende redenen zijn er om deze overeenkomst niet openbaar te maken?, vraagt de partij zich af. Ook is de partij benieuwd of het College van B en W bereid is om een mediator in te schakelen om verstoorde verhoudingen met omwonenden te verbeteren.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.