De nieuwe bestrating in het Oude Dorp krijgt vorm

BbA bekritiseert gang van zaken Oude Dorp en schaart zich achter bezwaren bewoners

Amstelveen –  Nu de herinrichting van het Oude Dorp in Amstelveen al enige weken aan de gang is, schaart de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich achter een noodoproep die een groep bewoners van het Oude Dorp heeft gestuurd aan het gemeentebestuur en aan de leden van de gemeenteraad. De gemeente wordt onder andere verweten al begonnen te zijn met de herinrichting, terwijl nog een bezwaarprocedure loopt.

Omdat de gemeente al gestart is met de herinrichting zou de gemeente voorsorteren op een door haar gewenste uitkomst van de bezwaarprocedure, zo luidt het oordeel van bbA. De bezwaarprocedure loopt tegen  'disproportionele maatregelen van het verkeersbesluit' die volgens de groep bewoners juist zouden leiden tot een verslechtering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Dorp, zo stelt bbA in een persbericht (zie hier). .

'Show opgevoerd om burgers klein te houden' 

'Terwijl er nog discussie is over de richtlijnen en het parkeren vrezen de bewoners dat er geen weg meer terug is. Daarmee is volgens hen de bezwaarprocedure slechts een façade, een show die wordt opgevoerd om de burgers klein te houden' aldus bbA. 'Alle door de bewoners aangedragen oplossingen zijn aan de kant geschoven. Daarbij komt dat de bezwaarprocedure al sinds juni 2020 loopt en dus door de gemeente ver buiten de wettelijke reactietermijnen is gekomen. Dit overigens zonder enige communicatie richting de bezwaarmakers', concludeert de partij.

Vertrouwen geschaad

De oppositiepartij is van mening dat de gemeente het vertrouwen van de bewoners schaadt en schaart zich pal achter de noodbrief van de bewoners. 'Temeer omdat de bewoners meerdere variaties voor oplossingen hebben aangedragen. Hier is echter niets mee gedaan,' stelt bbA. Bewoners ondersteunen volgens bbA de doelstellingen van de gemeente om het Oude Dorp bereikbaar en leefbaar te houden, maar vinden dat de huidige herinrichting een tegengesteld effect bereikt.

Wethouder onder vuur

In het bericht wordt ook kritiek geuit op wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD). 'De bewoners menen dat wethouder Rob Ellermeijer zaken uitvoert die nog besloten moeten worden en dat hij gedane mondelinge en schriftelijke toezeggingen niet nakomt zoals die over het parkeren. Er zou met alles gewacht worden tot na de afronding van de bezwaarprocedure. Maar de werkzaamheden van herinrichting zijn al gestart.'  Het een en ander heeft volgens bbA tot onrust en afgunst geleid onder de bewoners.

De werkzaamheden die tot dusver zijn uitgevoerd duiden er volgens bbA op dat, ondanks de bezwaarprocedure, de wethouder al uitgaat van de afsluiting van de beide straten. Dit omdat te zien is dat in de tot dusver vernieuwde inrichting de  stoepranden weg zijn en de rijbanen voor autoverkeer al verder zijn versmald.

Aanzienlijke lijst klachten

Volgens bbA is de lijst van klachten aanzienlijk en blijkt uit alles 'dat de bewoners het vertrouwen in de verantwoordelijk VVD-wethouder verloren hebben'. Zo zou de wethouder hebben toegezegd de uitvoering te staken zo lang de bezwaarprocedure tegen het verkeersplan nog loopt. 'Die toezegging is niet nagekomen, want de werkzaamheden gaan gewoon door, er verdwijnen nog meer parkeerplaatsen en de herbestrating van de enkele rijrichting vordert gestaag.'

Grote onrust

De onrust is volgens bbA zo groot dat burgemeester Tjapko Poppens afgelopen woensdag voor de derde keer een gesprek heeft gehad met bewoners. Dat gesprek zou niets opgeleverd en werd ervaren als zeer teleurstellend, meldt bbA, dat bewoners liet optekenen dat Poppens  'een fijne man is om mee te praten, maar er komt geen actie uit die het verschil maakt'. De burgemeester zou hebben aangegeven er in politiek opzicht niet bij betrokken te willen worden. 'Wel was hij bereid een van de betrokken ambtenaren te laten uitzoeken wat de te volgen procedures zijn bij de herinrichting van het Oude Dorp en de bewoners daarover te informeren' meldt bbA. 'Maar feitelijk verandert dit niks aan de huidige situatie en neemt de onrust eerder toe.' 

Gedane werk niet meer teruggedraaid

De Dorpsstraat en de Stationsstraat worden nu opnieuw bestraat conform het verkeersbesluit met afsluiting en het verdwijnen van vele parkeerplaatsen, terwijl hier vanwege de bezwaarprocedure nog geen definitieve beslissing over genomen is. De bewoners vrezen dat er nu een voor hen gunstige beslissing in de bezwaarprocedure niet meer mogelijk is. Het gedane werk aan de inrichting zal niet meer worden teruggedraaid. En al het werk dat de bewoners hebben geïnvesteerd om te komen tot een mooi alternatief plan dat wel rekening houdt met alle belangen van de winkeliers, horeca, burgers en doelstellingen van de gemeente op een proportionele manier dan is verloren, vinden de bewoners.

Lange lijst bewoners

Burgerbelangen Amstelveen stelt in het bezit te zijn van een lange lijst van bewoners en winkeliers, die de bezwaren tegen de herinrichting delen. 'bbA is ook in het bezit van diverse stukken en verslagen. Hieruit blijkt dat de betrokken partijen niet of onvoldoende zijn gehoord, dan wel gepasseerd', aldus bbA.

De partij noemt het bovendien 'interessant' dat voor stukken die werden opgevraagd in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) door de gemeente bedragen zouden zijn gevraagd van 1600 en 3200 euro, zijnde de kosten voor het weglakken van de tekst.* 'Iets wat totaal tegen de geest van de WOB in gaat. Zo kan de burger haar overheid niet meer controleren', stelt bbA.

* Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zondag met Lubach op 21 februari 2021, heeft de gemeente aangegeven dat deze door bbA-verstrekte informatie niet correct is. Zie hier het bericht van de gemeente.

Vertrouwen weg

Tot slot meldt bbA in het persbericht: 'Wat voor bbA beklemt is dat bewoners vinden dat afspraken en toezeggingen door de VVD-wethouder niet worden nagekomen. Mede daardoor is het gevoel gaan overheersen dat over de hoofden en ruggen van betrokkenen het plan van de gemeente hoe dan ook wordt doorgedrukt. Het plan voor het Oude Dorp lag al op voorhand vast. Niets heeft de wil van de wethouder doen veranderen. De partij concludeert dat het vertrouwen in de gemeente en de wethouder is verdwenen. De bewoners zijn niet gehoord of gezien, ondanks dat zij op allerlei manieren hun flexibiliteit en bereidheid tot compromissen hebben getoond. De wethouder faalt op het punt van verbinden, het bij elkaar brengen van partijen en het oog hebben voor alternatieve en creatieve oplossingen', aldus bbA. 


Meer nieuws

Gezondheid & welzijn vandaag 16:00

JobZ: Tzorg zoekt personeel

Amstelveen - Op zoek naar een baan in de buurt? Momenteel zijn diverse bedrijven in regio Amstelveen op zoek naar personeel, zoals bijvoorbeeld Tzorg. 

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:06

Ontbijten tussen de Amstelveense wijnranken: 'Amstelveen in 24Hrs' in volle gang

Amstelveen - Het evenement 'Amstelveen in 24Hrs' waarbij vandaag kris-kras door de gemeente talloze activiteiten beleefd kunnen worden is in volle gang. Vanmorgen was het al vroeg een drukte van belang bij de Amstelveense wijngaard De Amsteltuin, waar inwoners konden genieten van een uniek champagne-ontbijt tussen de wijnranken.

Sport vandaag 10:00

Bart Muns: Topscorer in Amerika

Amstelveen - De 19-jarige Bart Muns verruilde zijn leven in Nederland voor een avontuur in Amerika. De Amstelvener koos voor een opleiding die hij kon combineren met zijn grote passie: voetbal!

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 14:55

Volledig ondergescheten loopvlonder Ouderkerkerplas kan niet morgen weer open

Ouderkerkerk aan de Amstel - De sinds de coronamaatregelen afgesloten loopvlonder over de Ouderkerkerplas kan pas weer worden geopend na een grondige schoonmaakbeurt. De vlonder is in de afgelopen 1,5 jaar sterk vervuild geraakt door vogelpoep en is niet meer veilig voor wandelaars.