Burgerbelangen Amstelveen (bbA) presenteert met trots nieuwe kieslijst voor GR 2022

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 bekend gemaakt. Eerder al werd duidelijk dat Ruud Kootker lijsttrekker wordt: hij wordt op nummer 2 en 3 gevolgd door respectievelijk Pieter Monkelbaan en Ewa Petiet.

BbA heeft in de Top 6 drie mannen en drie vrouwen gepositioneerd en presenteert in die top 6 drie nieuwe namen.

Runner up op de 2e plaats is Pieter Monkelbaan. Bij bbA geniet hij grote waardering, naast zijn creatieve bijdragen, voor zijn inbreng als burgerlid in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Bovendien verving hij met verve in de afgelopen periode een half jaar lang Ewa Petiet als raadslid. Ook komen er op verkiesbare plaatsen drie nieuwe namen.

Na de deskundige Ewa Petiet op 3, met inmiddels acht jaar raadservaring, staat Ferry van Groeningen, in het verleden fractievoorzitter van het CDA op 4, gevolgd door de vakbekwame nieuwkomers Kitty Huisman en Carolien van Vugt op 5 en 6.

Optie op 2 kandidaten (positie 7 en 8)

De leden stemden in met het voorstel van het bbA-bestuur om, net als vier jaar geleden, de mogelijkheid open te houden om nog twee nieuwe kandidaten aan de lijst toe te voegen. Voorzitter Peter Bot informeerde de vergadering dat er nog gesprekken lopen met mogelijke kandidaten. 

Top 6 Kandidatenlijst bbA GR 2022

De top van de kieslijst van bbA ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van nog maximaal twee toe te voegen namen).

1. Ruud Kootker
ruud_kootker_bba_lijsttrekker_2022_gr.jpg
Ruud Kootker is sinds 2018 fractievoorzitter van bbA. Sinds 2008 woont hij met zijn vrouw Monique in het Stadshart van Amstelveen. Tijdens zijn loopbaan vervulde Ruud een aantal directiefuncties bij grote en middelgrote ondernemingen. Ook was hij vele jaren actief als interimmanager en mediator. Op dit moment is hij lid van de Raad van Toezicht van een zorgonderneming. Binnen bbA heeft Ruud zich de afgelopen jaren ingezet voor een betere participatie voor burgers en ondernemers bij alle veranderingen in Amstelveen die hen raken. Daarnaast is Ruud een warm pleitbezorger van een degelijk financieel beleid en een open en transparante bestuurscultuur.

2. Pieter Monkelbaan
bba Pieter Monkelbaan.jpg
Pieter Monkelbaan is sinds  2018 actief voor bbA als lid van de raadscommissie RWN, en tijdelijk als vervangend raadslid voor Ewa Petiet. Hij is erevoorzitter van Sporting Martinus en o.a. oud-voorzitter van RTVA. Pieter woont met Betty in Elsrijk-west, is crisis- en transitiemanager, Lid in de Orde van Oranje Nassau en pleit ervoor dat bbA de Haarlemmerolie van Amstelveen is en blijft. bbA zet Pieter op nummer 2 vanwege zijn grote betrokkenheid bij de man en vrouw in de straat en zijn enorme creativiteit voor bbA in talrijke uitingen.

3. Ewa Petiet
bba Ewa Petiet gr2022.jpg
Ewa Petiet is al sinds 2014 actief voor bbA als raadslid. Zij is 36 jaar en wil graag een bijdrage leveren aan een fijne woon- en werkomgeving en een duurzaam Amstelveen. Zij zegt: “Ik wil me graag inzetten voor een inclusieve stad. Dat betekent voor mij een Amstelveen waarin iedereen kan meedoen, iedereen zich welkom voelt, iedereen de zorg kan krijgen, die hij of zij nodig heeft en waarin iedereen kan sporten en naar school kan gaan.” Ewa woont in Keizer Karelpark en woont samen met haar man en twee kinderen van 2 en 5 jaar.

4. Ferry van Groeningen 
bba Ferry van Groeningen gr2022.jpg
Ferry van Groeningen is 59 jaar en een geboren en getogen Amstelvener. Hij woont sinds 1996 in Westwijk en is getrouwd met Pien, leerkracht in het basisonderwijs. Als vrijwilliger is hij bestuurslid van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Borderline (www.stichtingborderline.nl). Ferry is sinds 2010 actief in de lokale politiek o.a. als raadslid in de periode 2014-2018. In die periode zette hij zich in voor de realisering van middeldure huurwoningen, toen nog een ondergewaardeerd segment in Amstelveen. Hij zegt: “Het reilen en zeilen van mijn drie volwassen kinderen leert mij veel over de huidige samenleving. Deze ervaring wil ik inzetten om tot een sociaal, leefbaar, groen en groeiend Amstelveen te komen.”  Van beroep is Ferry hypotheek adviseur.

5. Kitty Huisman
gr2022_bba kitty.jpg
Kitty Huisman woont met haar man, een zoon en twee honden in Patrimonium. Sinds 1982  is zij opgegroeid in Amstelveen. Zij heeft een financiële achtergrond en is 53 jaar.  Zij werkte ruim 18 jaar als registeraccountant bij KPMG. Zowel in Nederland als drie jaar in Londen. Nu heeft zij een eigen praktijk als schuldhulpverlener en budgetcoach. Een jaar geleden sloot zij zich aan bij bbA. Over die stap zegt zij: “bbA staat voor waar ik echt in geloof. Als burger en bewoner ben je verantwoordelijk voor je eigen omgeving. Maar bbA staat ook voor de leefbaarheid en behoud van het groene karakter van Amstelveen. Ik zal me sterk maken voor de burgerparticipatie. Immers de kracht van het luisteren en van wat je hoort moet je omzetten in beleid.”

6. Carolien van Vugt
bba Carolien van Vugt bba gr2022.jpg

Carolien van Vugt  (56) komt uit Amsterdam maar woont al 30 jaar met veel plezier in het Oude Dorp, samen met haar studerende dochter. Carolien is ruim 30 jaar werkzaam in het bedrijfsleven als communicatiemanager. Zij zegt: “Mijn ervaring is dat de oplossing vaak zit in het simpelweg echt luisteren naar elkaar. Ik wil me inzetten om gezamenlijk draagvlak te creëren voor het behoud EN het verbeteren van de leefbaarheid van onze mooie stad met ons mooie (Oude) Dorp. Ik heb gekozen voor bbA omdat die partij naar mijn mening als een van de weinigen zich oprecht inzet voor de belangen van alle burgers.”

Lager op de lijst

De bekende bbA-raadsleden Jacqueline Solleveld Olthof en Marga van Herteryck staan op eigen verzoek - tot spijt van bbA - op een in principe niet-verkiesbare plaats. De zware belasting als raadslid is voor beiden niet meer te combineren met hun fulltime banen.

jacqueline_olthof_amstelveen_bba.jpg
Jacqueline Solleveld-Olthoff

BbA respecteert hun besluit, maar betreurt het zeer dat twee toegewijde raadsleden geen deel meer zullen uitmaken van de fractie.

bba_marga_herter.jpg
Marga Herteryck

Een primeur op de lijst is de Britse Peter Mayne. Hij woont al vele jaren in Amstelveen en werkt bij KPMG. Oud-wethouder John Levie en bbA-icoon Linda Roos zijn lijstduwers.

En verder op de bbA-lijst:

7. .... (open optie 1)

8. .... (open optie 2)

9. Peter Bot

10. Ruud Oord

11. Carole Thate

12. Daniëlle de Kluijver

13. Peter Mayne

14. Henk Heuvingh

15. Paul van der Meer

16. Annemarie Fakkeldij

17. Wil Emmerik

18. Rudel van der Kaay

19. Jacqueline Solleveld Olthof

20. Marga van Herteryck

21. Frits Suer

22. Chris Smeenk

23. Jaap Prent 

24. Harrie Pijnenborg 

25. John Levie

26. Linda Roos

Verkiezingsprogramma Burgerbelangen Amstelveen

Het concept verkiezingsprogramma werd tijdens  de leden vergadering enthousiast ontvangen; daar kwamen nog talrijke aanvullingen op. Na het inpassen van de diverse voorstellen uit de vergadering zal het definitieve verkiezingsprogramma van bbA naar verwachting eind volgende week worden gepresenteerd.

Tevens waren de leden enthousiast over het door het campagneteam opgezette campagneplan. Uiteraard kwamen ook daar diverse aanvullingen op, maar was er ook hier unaniem groen licht voor de plannen. bbA hield, als gevolg van de corona omstandigheden, voor het eerst de ledenvergadering via een videoverbinding, waaraan door veel leden werd deelgenomen.


Meer nieuws

Wonen gisteren 11:04

Htel-gebouw Amstelveen Zuid krijgt complete metamorfose

Amstelveen - Het Htel-gebouw op de hoek van de Laan van de Helende Meesters en de Groenelaan in Amstelveen Zuid zal een complete metamorfose ondergaan. Cobraspen Groep, de Haarlemse eigenaar, vernieuwt het exterieur van het gebouw dat een volledig nieuwe ‘look’ krijgt en renoveert de 233 appartementen. Ook wordt er een grote verduurzamingsslag gemaakt; het energieverbruik wordt door de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en verbeterde isolatie met 55% teruggebracht.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:40

Het wil niet echt vlotten met de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp

Amstelveen - De gemeente blijft veel klachten binnenkrijgen over de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp van Amstelveen. De paaltjes weren sinds het najaar van 2021 doorgaand verkeer uit de dorpskern, maar blijken allerminst feilloos te werken.