ChristenUnie wil kwaliteitsimpuls voor verouderde wijken

ChristenUnie wil kwaliteitsimpuls voor verouderde wijken Foto: Christenunie Amstelveen

AMSTELVEEN - ChristenUnie Amstelveen wil dat de gemeente meer gaat investeren in de toekomst van de Amstelveense wijken. Lijsttrekker Bert de Pijper wil dat het geld besteed gaat worden aan een goede infrastructuur, maatwerk in de sociale voorzieningen en een duurzame leefomgeving.

ChristenUnie ziet het als een prioriteit om Amstelveners ook in de toekomst een goede leefomgeving te garanderen. De ChristenUnie schrijft in een persbericht dat er in de afgelopen jaren veel geld van fondsen die bestemd waren voor het sociaal domein naar de algemene reserve zijn gegaan. Ook zijn er financiële overschotten apart gezet in het fonds 'Sparen Vooraf'. De ChristenUnie is van mening dat dit geld moet worden gebruikt om verouderende wijken in Amstelveen een kwaliteitsimpuls te geven.

Facelift
"Een groot aantal wijken in Amstelveen is gebouwd in de loop van de vorige eeuw. Daarom moet er veel geld worden vrijgemaakt voor vervanging van wijkgebouwen en andere gemeenschapsvoorzieningen waar nodig, verbouw en nieuwbouw van woningen, verbetering van de wegenstructuur in een wijk, en een facelift van de groenvoorzieningen in die wijk. Hiermee wil de ChristenUnie deze wijken een hoopvolle toekomst geven", legt de Pijper uit.                                                                                      

Analyse
De ChristenUnie hoopt door bestaande en/of nieuwe door de sociale wijkteams uit te voeren analyses, duidelijkheid te krijgen over wat er precies nodig is in de verschillende wijken. Hierbij moet men denken aan extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, aandacht voor schuldsanering en extra voorzieningen voor minima, jeugd, ouderen en andere doelgroepen, afhankelijk van de samenstelling en sociale samenhang in een wijk.                                                                                                                  

Duurzaam
Tenslotte vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er per wijk gekeken gaat worden naar welke duurzame oplossingen gewenst zijn. In samenspraak met de inwoners van Amstelveen moet worden gekeken naar de invulling van het aanmoedigingsbeleid bij het tot stand brengen van duurzame voorzieningen op, rond en in hun woningen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven in haar eigen gebouwen. "Zo maken we met elkaar Amstelveen toekomstbestendig en geven we de Amstelveners een hoopvolle toekomst”, besluit Bert de Pijper.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.