Gemeente Amstelveen

Onterecht geen woning voor zorgpersoneel en onderwijzers in Amstelveen

Amstelveen - De gemeente Amstelveen heeft vorig jaar een fout gemaakt bij de Voorrangsregeling Beroepsgroepen. De bedoeling was dat zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dit is niet gebeurd.

Reservering huurwoningen

Omdat leraren en zorgpersoneel vanwege hun relatief lage inkomen weinig kansen hebben op de woningmarkt, reserveert de gemeente sinds 2021 ieder jaar 20 sociale huurwoningen voor deze doelgroep. Op deze manier probeert de gemeente te voorkomen dat Amstelveens onderwijs- en zorgpersoneel uitwijkt naar andere gemeenten.  

Specifieke criteria

Er zijn specifieke criteria opgesteld, maar deze zijn vorig jaar niet gebruikt. In totaal hebben in 2022 84 woningzoekenden een aanvraag ingediend. Dertig van hen kregen te horen dat ze in aanmerking kwamen, maar omdat er per jaar maar 20 woningen beschikbaar zijn, werden 10 mensen op de reservelijst gezet. Omdat er uiteindelijk is gekeken naar het aantal opgebouwde punten in Woningnet op basis van de inschrijfduur, is de wachtlijst heel anders opgebouwd. Er moest gekeken worden naar de volgordebepaling voor de doelgroep, die op basis van de Voorrangsregeling is opgesteld. 

Hierdoor zijn mensen te hoog op de wachtlijst of onterecht op de reservelijst beland. Zo is er een dreigend dakloze op de reservelijst gezet, terwijl deze persoon een woning aangeboden had moeten krijgen. Vijf personen zijn in bezwaar gegaan; twee daarvan zijn alsnog toegelaten tot de regeling.

Fout hersteld

De fout is inmiddels hersteld. De wachtlijsten zijn herzien en opnieuw opgesteld aan de hand van de correcte voorwaarden. De vijf personen die onterecht op de reservelijst zijn beland krijgen alsnog een woning toegewezen.

Opschorten

De foutieve uitvoering wordt grondig geëvalueerd. Volgens het college van B en W is het wenselijk om de Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2023 op te schorten. Dit geeft de mogelijkheid om een deel van de gereserveerde woningen voor 2023 in te zetten om de personen die in 2022 onterecht op de reservelijst zijn gezet van een woning te voorzien.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 12:56

Slot op twee illegale bordeelwoningen in Amstelveen

Amstelveen – In de wijken Keizer Karelpark en Westwijk zijn op last van burgemeester Tjapko Poppens twee woningen gesloten omdat ze werden gebruikt voor illegale prostitutie. De gemeente en de politie kwamen de adressen op het spoor na meldingen van inwoners

Politiek vandaag 10:54

Nieuwbouw of renovatie zwembad De Meerkamp? Duidelijkheid in 2025

Amstelveen – Er komt in het voorjaar van 2025 duidelijkheid of het verouderde en energieslurpende zwembad De Meerkamp gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het College van B en W was van plan rond 2028 met een uitwerking van plannen voor De Meerkamp te komen, maar op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en D66 wordt de beslissing over de toekomst van het zwembad naar voren gehaald.

Amstelveen van voorheen gisteren 21:00

Amstelveen van voorheen (412)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 412 een oude prentbriefkaart uit 1935 van het Oude Dorp met (links) de eerste Albert Heijn van Amstelveen. Het filiaal opende in 1924 de deuren, Albert Heijn zit dus inmiddels 100 jaar in Amstelveen.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:00

Vandaag is de dag dat Tram 25 officieel naar Uithoorn rijdt

Amstelveen / Uithoorn - Tram 25 doet vanaf vandaag, zondag 21 juli, officieel ook Uithoorn aan. Het project Uithoornlijn is daarmee afgerond en de tramverbinding Amsterdam Zuid - Amstelveen - Uithoorn is een feit.