Amstelveen wil dolgraag nieuwe studentenwoningen bouwen; VVD-Kamerleden doen dwars

Amstelveen wil dolgraag nieuwe studentenwoningen bouwen; VVD-Kamerleden doen dwars Foto: Luchtfoto Kronenburg [Gemeente Amstelveen]

Amstelveen – Gemeente Amstelveen vindt het jammer dat de Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis en Remco Dijkstra (VVD) met Kamervragen de indruk hebben gewekt dat Amstelveen regels omzeilt om zodoende nieuwe studentenwoningen in de wijk Kronenburg te kunnen bouwen. Dat is volgens Amstelveen namelijk pertinent niet het geval.

Amstelveen wil dolgraag jongerenwoningen bouwen in Kronenburg. De kantorenwijk kampt al jaren met structurele leegstand. ‘Juist deze locatie, naast de bestaande studentencampus Uilenstede en nabij de VU en de Zuidas, biedt unieke kansen om het schrijnende tekort aan huisvesting voor studenten in de regio op te lossen’, aldus Amstelveen in reactie op  Kamervragen van het VVD-duo, waar AmstelveenZ eerder over publiceerde.

Streep door 2500 studentenwoningen door Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) weigerde eerder een verklaring van geen bezwaar af te geven in verband met het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB), waardoor een streep leek te zijn gezet voor de voorgenomen bouw van 2500 studentenwoningen. Toch zag Amstelveen nog steeds mogelijkheden en die plannen werden recent gepresenteerd in een gebiedsvisie.

Minister

Recente kamervragen van het VVD-duo leken volgens Amstelveen te suggereren dat de voorgenomen transformatie van een deel van de kantoren in Kroneburg naar studentenhuisvesting niet zou passen binnen de regels van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB), en dat het op gespannen voet zou staan met de eerdere weigering van een ‘verklaring van geen bezwaar’ voor deze plannen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Eigen afwegingsruimte

Amstelveen wijst erop dat per 1 januari 2018 het LIB is gewijzigd en dat gemeenten sindsdien eigen afwegingsruimte hebben gekregen die er voor die tijd niet was. Deze extra ruimte is bedoeld om knelpunten op te lossen, verpaupering tegen te gaan en leefbaarheid te waarborgen. 'Met de ontstane ruimte in het gewijzigde LIB ziet Amstelveen  kansen om het gebied het noodzakelijke nieuwe toekomstbestendig perspectief te geven zonder dat daarvoor een aparte toestemming van de minister nog noodzakelijk is', 

GGD

Ook de GGD is bij de plannen betrokken, zo benadrukt de gemente nog maar eens. ‘Er zijn volgens de GGD geen risico’s voor de volksgezondheid vanwege de jonge leeftijd van de toekomstige bewoners en de relatief korte tijd dat zij hier verblijven. De gevolgen voor geluid en externe veiligheid in het geval Schiphol verder door zal groeien, zijn hierbij meegenomen.’

Optreden

Kamerleden Dijkstra en Koerhuis wilden van de minister weten of de gemeente Amstelveen met de plannen de luchthavenregels gaat omzeilen. Als dat zo zou zijn, dan vinden de kamerleden dat onacceptabel en moet daar tegen opgetreden moet worden 'in het bijzonder omdat Schiphol van nationaal belang is.'

VVD Amstelveen

In Amstelveen is de VVD (veruit) de grootste partij in de gemeenteraad met tien zetels. De liberalen zijn met twee wethouders vertegenwoordigd in het College van B en W. De afdeling Amstelveen is het niet eens met de Haagse collega's; de VVD Amstelveen verklaarde eerder al dat de bouw van woningen binnen de regelgeving past.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.