Krakers stappen naar rechter voor langer verblijf in Amstelveen

Krakers stappen naar rechter voor langer verblijf in Amstelveen

Amstelveen – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de krakers van ‘We Are Here’ laten weten dat ze het gekraakte pand in Uilenstede op korte termijn moeten verlaten. De groep is het hier niet mee eens en heeft daarom een kort geding tegen het OM aangespannen.


- Lees verder onder deze advertentie -

De krakers hebben het pand zoals bekend op 2 april gekraakt. De eigenaar heeft vervolgens aangifte gedaan bij de politie. Het OM heeft na beoordeling van deze aangifte aan de krakers laten weten dat ze het pand voor 4 juni moeten verlaten.

Gerespecteerd

Het kort geding van de krakers van de We Are Here Groep dient komende maandag 20 mei bij de rechtbank Amsterdam. Burgemeester en wethouders (b en w) laten in een brief aan de gemeenteraad weten dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd zal worden.

In de brief staat ook dat burgemeester Bas Eenhoorn afgelopen maandag samen met de politie opnieuw een bezoek heeft gebracht aan het pand en met de krakers heeft gesproken. De vertegenwoordigers van de We Are Here Groep vroegen aandacht voor hun situatie. De krakers beschikken niet over een geldige verblijfstitel in Nederland en claimen dat ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst.

Gevaar

De gemeente heeft al eerder duidelijk gemaakt dat kraken in Amstelveen niet wordt geaccepteerd, maar dat zij geen partij is in deze zaak. Dat wordt pas anders als er sprake is van dreigend gevaar voor de openbare orde, maar dat is op dit moment niet het geval.

De krakers wezen ook op de motie ‘Economische daklozen’, die vorige week op woensdag 8 mei werd aangenomen door de gemeenteraad. In de motie staat dat Amstelveners, die om wat voor reden dan ook letterlijk op straat terecht komen meer hulp moeten krijgen van de gemeente.

Verbondenheid

In de brief aan de gemeenteraad laat b en w weten dat de motie Economische daklozen niet van toepassing is op de groep krakers van We Are Here omdat ze niet in Amstelveen zijn beland vanwege een grote verbondenheid met de gemeente. B en w lijkt dus niet van plan te zijn om de krakers te helpen en kijkt met belangstelling uit naar de uitkomst van het kort geding van komende maandag.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties